nieuws

Lastenverlichting noodzakelijk

bouwbreed

Lastenverlichting voor ondernemingen blijft noodzakelijk. Om tegendruk te geven aan de verslechterde winstontwikkeling van veel bedrijven, zou daarom een deel van de reserves in de sociale fondsen naar de werkgevers moeten worden teruggesluisd.

Dat zegt VNO-NCW in reactie op de Miljoenennota. Ook vindt de werkgeversorganisatie dat de overheid de overgang van uitkering naar werk, die voor grote groepen niet of nauwelijks lonend is, moet aanpakken. “Er staan te veel mensen met een uitkering aan de kant”, luidt het commentaar. Ook MKB Nederland vindt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om die mensen die nog kunnen werken aan de slag te krijgen. “De nieuwe arbeidskorting is wat dat betreft een veel substantiëler instrument dan het arbeidskostenforfait.” Wat dit betreft waarschuwt het College van Belastingadviseurs dat de maatregelen van het kabinet onvoldoende zijn om de zogenoemde armoedeval tegen te gaan. Dat wil zeggen dat mensen met een uitkering er netto nauwelijks op vooruitgaan als ze een betaalde baan aannemen. Volgens het CB vergeet het kabinet dat werkenden tal van kosten hebben die vanaf komend jaar niet langer aftrekbaar zijn. VNO-NCW pleit daarnaast beide voor een betere bereikbaarheid van Nederland. Dat houdt in dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer. Ook moet er meer geld komen voor de modernisering van bedrijventerreinen. MKB Nederland vindt verder dat de overheid nog steeds te weinig oog heeft voor het midden- en kleinbedrijf. Zo zijn veel wetten nauwelijks uitvoerbaar voor kleine bedrijven.

Reageer op dit artikel