nieuws

Kartelambtenaar krijgt groter jachtterrein

bouwbreed

Kartelambtenaren moeten voortaan huiszoekingen kunnen uitvoeren bij managers van bedrijven die zij verdenken van ongeoorloofde concurrentiepraktijken. Ook moeten zij documenten kunnen verzegelen om te voorkomen dat tijdens een onderzoek stukken verdwijnen.

“Het gebeurt bij onderzoeken naar kartelvorming steeds vaker dat managers documenten mee naar huis nemen”, verklaarde Europees Commissaris Mario Monti in een toelichting op zijn voorstellen om het Europees concurrentiebeleid aan te scherpen. EU-ambtenaren kunnen nu al huiszoeking bij bedrijven houden, bij de leidinggevenden thuis echter nog niet.

Eén loket

In de voorstellen van Monti zal zijn dienst zich gaan concentreren op onderzoek naar staatssteun en grote grensoverschrijdende fusies. Nationale mededingingsautoriteiten zullen de zeggenschap krijgen over binnenlandse kartels en misbruik van dominante marktposities. Ondernemers krijgen daardoor maar met één loket te maken. Dat spaart tijd en geld. Om ondernemers, de Europese Commissie en nationale autoriteiten onnodige bureaucratie te besparen, behoeven bedrijven niet meer alle kleine overnames of fusies te melden. De voorganger van Monti, de Belg Karel van Miert, had al eerder voorgesteld om deze zogenoemde notificatieplicht te laten vervallen.

Zelf toetsen

Wel worden er door Monti algemene richtlijnen opgesteld voor ondernemers, zodat zij zelf kunnen toetsen of concentraties van bedrijven in lijn zijn met de Europese regelgeving. Bij twijfel blijft de Europese Commissie echter wel aan de touwtjes trekken. “Er is altijd een centrale rol weggelegd voor de commissie als het gaat om de bepaling van concurrentiebeleid. Kartelvorming is binnen de Europese Unie verboden, maar binnen een groot aantal sectoren heeft de commissie vroeger vrijstellingen verleend. Juist in die sectoren is er volgens Monti sprake van onnodige meldingen, die de Europese ambtenaren overwerk bezorgen.

Reageer op dit artikel