nieuws

Kantorenwand langs A1 bij Apeldoorn kleiner

bouwbreed

De geplande kantorenwand langs de Noordbaan van de A1 bij Apeldoorn lijkt gerealiseerd te worden, zij het op iets kleinere schaal. Het door Van Berto/Artec bedachte idee wordt iets ingekrompen. In plaats van de oorspronkelijke in totaal zeven kilometer lange strook wordt nu vijftien hectare bebouwd over een lengte van drie kilometer.

Het college van B en W wil het bosgebied tussen de Arnhemseweg en Ugchelen ontzien. Projectontwikkelaar en initiatiefnemer Van Berlo is desondanks tevreden over het feit dat het project gerealiseerd kan worden. Doel is Apeldoorn vanaf de A1 meer ‘zichtbaar’ te maken. De plannen zijn gebaseerd op de ‘Economische Beleidsvisie’ van de gemeente, afgeleid van het door de gemeenteraad vastgestelde plan ‘Strategisch Kader Apeldoorn 2020’. Anderzijds wil de gemeente het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord juist in omvang verdubbelen door er vijftig hectare aan toe te voegen. Dat kan vlakbij de A50, in een gebied dat door de geluidszonering van het vliegveld Teuge voor woningbouw ongeschikt is. In de komende twintig jaar voegt Apeldoorn in totaal 160 hectare bedrijfs- en industriegebied toe aan de bestaande 575.

Vangnet

Maar wethouder Kuijpers van economie benadrukt dat Apeldoorn “geen vangnet voor de overvolle Randstad” wil zijn. “We gaan heel selectief te werk.” Apeldoornse bedrijven die willen groeien en bijvoorbeeld de klassieke kanaal-locatie willen verlaten krijgen voorrang. Nieuwkomers van elders zijn alleen welkom als ze voldoen aan de voorwaarden op de gebieden van ruimte, milieu en werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel