nieuws

Ingrijpende plannen voor Friese A7-zone

bouwbreed

De provincie Friesland verandert de komende dertig jaar ingrijpend. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke structuurschets van het stedenbouwkundige bureau BVR uit Rotterdam.

De schets is onderdeel van een structuurvisie van de provincie Friesland voor de zogeheten A7-zone, één van de belangrijkste verkeersaders die Friesland doorsnijdt. De visie schetst de stadsontwikkeling tussen 2005 en 2030 in Friesland. Met de visie wil Friesland wildgroei van kernen voorkomen. Uit de visie blijkt dat Heerenveen een centrumfunctie krijgt, waar duizenden nieuwe woningen en nieuwe bedrijfsterreinen worden gebouwd. Daarmee gaat het dorp Oudehaske op in Heerenveen. Sneek krijgt weinig ruimte om uit te breiden. Wel staan tussen Sneek en Leeuwarden talrijke nieuwe terpdorpen ingekleurd. Ook Drachten mag volgens de visie slechts beperkt uitbreiden. In de visie is veel aandacht voor water- en groenbuffers. Het plan wordt de komende maanden besproken door de gemeenten en provincie. In veel dorpen en gemeenten is geschrokken gereageerd op de structuurvisie, die wordt meegenomen in de in voorbereiding zijnde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De verwachting is dat er tijdens de inspraakrondes veel verzet zal komen tegen de plannen.

Reageer op dit artikel