nieuws

‘Illegale’ bouwpraktijken Gemert-Bakel ten einde

bouwbreed

Gemert-Bakel lapt de ruimtelijke-ordeningsregels niet langer aan zijn laars. De Brabantse gemeente heeft beloofd een eind te maken aan het doorberekenen van oneigenlijke kosten, ‘illegale’ bouwvergunningen en verouderde bestemmingsplannen.

Rijk en provincie eisen dat de gemeente voor het eind van dit jaar een verbeteringsplan maakt. “De gemeente is in 1997 al berispt en zou voor de zomer dat plan al af hebben”, licht S. Staals, woordvoerder van het ministerie toe. Dit voorjaar schreef de Inspectie Ruimtelijke Ordening van het ministerie een vernietigend rapport. Bestuurders zetten volgens de inspectie ambtenaren onder druk om regels te overtreden, stuurden rekeningen voor oneigenlijke kosten van de behandeling van bouwaanvragen en verleenden bouwvergunningen die strijdig waren met het bestemmingsplan. Hoewel Rijk en provincie ongelukkig zijn met de gang van zaken, staan zij voor voldongen feiten. Omdat bouwvergunningen zijn afgegeven, is sloop geen optie. Dat zou een groot aantal schadeclaims tot gevolg hebben. Een ander kritiekpunt in het Inspectierapport is dat 61 van de 104 bestemmingsplannen ouder zijn dan tien jaar. Ambtenaren werken hard om die enorme hoeveelheid terug te brengen tot drie, waarvan één al is goedgekeurd en twee momenteel ter inzage liggen. Hoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling M. Schellen zegt dat de gemeente de laatste anderhalf jaar de zaken serieus aanpakt. Ruimte voor wantoestanden zoals beschreven in het rapport, bestaat niet meer. Burgemeester J. Maasakkers reageert ronduit geërgerd als hem wordt gevraagd naar de fouten uit het verleden. Hij weigert bij te dragen “suggestieve beeldvorming” en benadrukt dat juist een inhaalslag heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft besloten dat er geen koppen hoeven te rollen.

Reageer op dit artikel