nieuws

‘Hoofddorp wordt verpest met stadse plannen’

bouwbreed

Sandra de Groot zegt zich rotgeschrokken te zijn bij de presentatie van de ambitieuze plannen voor een nieuw centrum voor Hoofddorp. “Ik heb er werkelijk slapeloze nachten van gehad. Zo groot, zo kolossaal. Het past niet in ons dorp.” De kritiek op de stedenbouwkundige visie voor het Hoofddorpse centrum van de Maastrichtse architect Wiel Arets neemt toe. Tot verdriet van het gemeentebestuur dat Hoofddorp, in tegenstelling tot de bewoners, zo graag als echte stad wil zien.

De stedenbouwkundige visie van Wiel Arets voor een nieuw Hoofddorps centrum heeft in de gemeente nogal wat los gemaakt. Het plan van Arets is ook niet misselijk: nieuw raadhuis, bibliotheek, megabioscoop, winkels, horecavoorzieningen en zo’n vijftienhonderd woningen. Om het stedelijk karakter tot uiting te brengen kan de bebouwing op enkele plekken tot zo’n tachtig meter de lucht in. Het centrumplan moet cachet krijgen met een allee-achtige route van kleinschalige winkeltjes. Hierbij staat de Maastrichtse architect de beroemde Las Ramblas van Barcelona voor ogen. “Wij willen de gezelligheid introduceren”, zei de stedenbouwkundige Arets eerder hierover in Cobouw. “Een Ramblas hoort toch helemaal niet thuis in Hoofddorp”, schampert De Groot. Sinds de presentatie van de visie heeft zij zo’n beetje alle debatavonden over het plan bijgewoond. Dat heeft haar er niet vrolijker op gemaakt. “We moesten, om goed over het plan te kunnen discussiëren, net doen alsof we geen bewoners zijn. Maar dat kan toch niet. We hebben er allemaal mee te maken.”

Groen

Ze kijkt uit haar raam naar het lommerrijke groen aan de overzijde van de straat. Het groen onttrekt een tenniscomplex aan het zicht. “Dat moet dus gaan verdwijnen. Als het aan het gemeentebestuur ligt loopt hier straks een doorgaande weg. Het is doodzonde hoe er met deze authentieke omgeving wordt omgegaan. Ze verpesten alles.” Het groen in de vorm van de Fruittuinen en het huidige wandelbos ziet zij verloren gaan. “De Fruittuinen zien er nu niet meer uit doordat ze totaal niet zijn onderhouden. Het wandelbos dat nu nog een stukje echte natuur is, moet een stadspark worden. Dat is toch zonde.”

Stichting

Zij heeft inmiddels de stichting Beschermd Dorpsgezicht Centrum Hoofddorp opgericht om zich met hand en tand tegen het nieuwe centrumplan te verzetten. Enkele weken na de oprichting telt de stichting al zo’n 75 sympathisanten. Ook zoekt de stichting nu contact met andere Hoofddorpse organisaties en bewonersraden want, zo weet De Groot zeker, “niemand behalve het gemeentebestuur zit hier op te wachten.” Twee inwoners van Hoofddorp zijn zelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben een alternatief bedacht. De Groot: “Dat plan gaat uit van veel horecavoorzieningen op het huidige Raadhuisplein en zelfs een bioscoop. Wij steunen dit plan.” “Natuurlijk is Hoofddorp op uitgaansgebied op dit moment hartstikke saai. Er mogen best gezellige terrasjes bij. Er zijn veel mensen bijgekomen dus daar kan best wat voor worden gerealiseerd. Maar het blijft een dorp. Mensen zijn hier juist komen wonen omdat ze voor een dorp hebben gekozen. Maar de gemeente wil er een stad van maken.”

Achterhaald

“De discussie over dorp of stad is feitelijk achterhaald”, stelt Karin Grevers, woordvoerster van de gemeente Haarlemmermeer waarvan Hoofddorp onderdeel uitmaakt, op nuchtere toon vast. “In de toekomstvisie Haarlemmermeer 2015 is Hoofddorp als stad van Haarlemmermeer geformuleerd. De mensen moeten een omslag van denken gaan maken. Het is geen dorp meer.” De demografische cijfers geven Grevers gelijk. Momenteel wonen er 57.000 mensen in Hoofddorp. Dat aantal zal tot 2005 oplopen tot een slordige 85.000. Heel Haarlemmermeer telt naar verwachting in 2020 zelfs 175.000 inwoners. Het is in de ogen van het gemeentebestuur dus niet vol te houden dat Hoofddorp een dorp is of blijft. “Deze groei stelt hogere eisen aan het voorzieningenniveau van de stad. De stad moet als het ware ‘meebewegen met de tijd'”, schrijft de gemeente in een toelichting op de centrumvisie. Lisette Taillie belast met de voorlichting over het centrumplan zegt over de toenemende kritiek: “Het is natuurlijk ook nog geen concreet plan.”

Serieus

Verantwoordelijk wethouder van ruimtelijke ordening, Milo Schoenmaker wil daarom inhoudelijk dan ook nog niet reageren. Het alternatieve plan heeft hij ontvangen. “Natuurlijk nemen we dit alternatief zeer serieus. We zijn op dit moment nog bezig om alle reacties te verwerken, dus wat dat betreft kan dit worden meegenomen als één van de vele reacties. Ik hoop binnenkort duidelijkheid te geven hoe we met alle reacties omgaan.” Volgens de bewoners is Hoofddorp nog een dorp. Op het gemeentehuis spreken ze van een echte stad.

Reageer op dit artikel