nieuws

Holzmann: mes in samenwerking onderaannemers

bouwbreed Premium

Na fors te hebben gesneden in eigen vlees, haalt Philipp Holzmann de komende maanden de duimschroeven aan bij de onderaannemers. Volgens directeur Hinrichs hebben twee pilotprojecten aanzienlijke besparing in de samenwerking met partners aangetoond. Het management van de onderaannemers is daarom in het middelpunt van de operatieve kostendaling gezet. Holzmann besteedt zeventig procent van zijn omzet uit.

“Door vroegtijdig de onderaannemer bij de planning en uitvoering te betrekken, lukt het de verdiensten op te voeren. Niet alleen Philipp Holzmann maar ook de partners hebben daar baat bij”, aldus Hinrichs. De topman noemt de financiële sanering van het concern zo goed als afgesloten. Bij de herstructurering van de operationele activiteiten ziet hij grote vorderingen. Planmatig neemt het Frankfurter concern afscheid van 5380 personeelsleden en krimpt in tot een bedrijf met 23.000 werknemers. Van 3800 medewerkers werd het contract opgezegd. De overige 1580 verdwenen met de afgestoten bedrijven, zoals Hillen & Roosen, Philipp Holzmann Ibérica, Nord France en Lömpel Bautenschutz.

Buitenland

De bouwprestatie van Holzmann is de eerste zeven maanden van het jaar met negen procent gestegen tot 8,1 miljard gulden. De groei komt uitsluitend uit het buitenland,waar het concern een toename noteert van een kwart tot 4,6 miljard gulden. Op de Duitse thuismarkt zakte Holzmann zeven procent terug tot 3,5 miljard gulden. Opvallend is echter dat op de aandeelhoudersvergadering in Frankfurt wel de omzetten, maar niet de winsten werden gepresenteerd. Uit een intern rapport blijkt de omvang van de Amerikaanse bouwprestaties weliswaar sterk toeneemt, maar het rendement van de operationele activiteiten slechts 0,3 procent bedraagt. Ook bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten leunt Holzmann zwaar op het buitenland. In Amerika nam het orderbestand met 49 procent toe tot bijna tien miljard gulden. In Duitsland moest het concern genoegen nemen met een daling van zeventien procent tot 5,3 miljard gulden. In de eerste zeven maanden boekte Holzmann op de thuismarkt 26 procent minder opdrachten dan in dezelfde periode van 1999. Ten aanzien van het voorspelde positieve resultaat over het jaar 2000 neemt directeur Hinrichs inmiddels een slag om de arm. De resultaten tonen volgens de topman aan dat het bedrijf op de goede weg is en er vaart wordt gezet achter de herstructurering. Tijdelijke vertraging en terugslagen sluit Hinrichs echter niet uit. Bovendien benadrukt hij dat de algemene bouwcrisis in Duitsland Holzmann niet onberoerd laat.

Lening

Als bijzonder positief betitelt Hinrichs de afgelopen week door het Duitse Kredietinstituut voor de Wederopbouw beschikbaar gestelde lening van 140 miljoen gulden. Het bedrag van overheidszijde dient ter financiering van het groeiende opdrachtenbestand en is welkome overbrugging. De Europese Unie heeft nog steeds geen toestemming gegeven voor de vorige herfst door kanselier Schröder toegezegde steun ter waarde van 270 miljoen gulden. Op de donderdag in Frankfurt gehouden aandeelhoudersvergadering zette Holzmann een streep onder samenwerking van oudsher met accountantsbureau KPMG. De financiële controle ligt voortaan in handen van Ernst & Young. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek dat loopt naar de voormalige algemeen directeur Binder en financieel directeur Klee, verleende de aandeelhoudersvergadering het tweetal geen decharge over de jaarrekening van 1999.

Reageer op dit artikel