nieuws

Heijmans wil grotere rol in Europa

bouwbreed

Bouwbedrijf Heijmans wil op middellange termijn een vooraanstaande Europese bouwer zijn. “Als er een Europese consolidatie komt – en die komt er zeker – willen wij als een van de partijen daarbij betrokken zijn”, zegt bestuursvoorzitter J. Janssen ter gelegenheid van de presentatie van de cijfers over de eerste zes maanden van 2000.

Janssen is weer enkele uren per dag aan het werk, na een afwezigheid van meer dan vijf maanden. In maart werd hij getroffen door de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker. Hij verkeerde op het randje van de dood, maar een uitgebreid behandelingsprogramma lijkt succesvol te zijn. De nettowinst van de bouwer uit Rosmalen steeg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 35,4 procent tot 19,9 miljoen euro (43,8 miljoen gulden). De omzet nam met 22,3 procent toe en steeg naar 656,2 miljoen euro (1,4 miljard gulden). Over geheel 2000 verwacht Heijmans een nettowinst van 32 procent (5 procent meer dan de winstraming van maart). De totale omzet over 2000 moet met 23 procent toenemen tot 1530 miljoen euro (3,3 miljard gulden). Van deze groei heeft 12 procent een autonoom karakter; de overige 11 procent wordt gerealiseerd door acquisities. De komende jaren zal Heijmans naar verwachting flink blijven groeien, naast autonome groei onder meer door de strategie van ‘kralen rijgen’ (de overname van kleine en middelgrote bouwbedrijven). Grote acquisities sluit Heijmans niet uit, maar voorzichtigheid is geboden. Het verstand moet niet worden uitgeschakeld en behoud van werkgelegenheid staat voorop. “Grote kralen moeten geen molenstenen zijn”, aldus Janssen. Voor 2003 is de strategie gericht op een omzet van circa 5 miljard gulden en daarom zal ook het Rosmalense bouwbedrijf het tempo van acquisities opvoeren. Janssen: “Als je echt een rol van betekenis wil spelen bij de Europese herschikking, moet je een dergelijke omvang hebben.” Volgens Janssen is het onvermijdelijk dat het sanerings- en consolidatieproces in de bouw zich doorzet. In die zin noemt hij het ontstaan van het nieuwe BAM-NBM een relatief positieve ontwikkeling. “Dat geeft beweging in de markt. Het zet de partijen aan het denken. En als anderen groter worden, is dat voor ons een extra prikkel om nog meer te groeien.”

Beurskoersen

Nadenken bijvoorbeeld over de beurskoersen en de lage marges in de bedrijfstak. Janssen zegt niet te klagen, maar het steekt hem wel dat een (zijn) bedrijf dat jaar in jaar uit uitstekende groei- en winstcijfers laat zien op de beurs nog steeds ondergewaardeerd is. Goede economische prestaties kunnen zelfs een averechtse uitwerking hebben. Want als de beurskoers niet positief reageert (of zelfs daalt) op de goede economische prestaties van een bouwbedrijf, daalt de beurswaarde van het bedrijf en wordt het des te sneller een overnameprooi.

Op pagina 5: ‘Geen waardering voor innovatieve aannemer’. Bouwer sluit grote acquisities niet uit

Reageer op dit artikel