nieuws

Haken en ogen aan onderhoud

bouwbreed

Stopt de aandacht voor veiligheid bij de oplevering? Niet voor de onderhoudsschilder en de timmerman, die nog regelmatig langs de gevel de hoogte in zullen gaan. Ook voor hun veiligheid zijn voorzieningen noodzakelijk, zoals dakrandbeveiliging en bevestigingspunten voor veiligheidslijnen.

Het beste moment om met de veiligheid van onderhouds- en renovatiepersoneel te beginnen is tijdens de ontwikkelings- en ontwerpfase. De opdrachtgever is het zelfs verplicht: reeds in het ontwerp de aandacht richten op structurele voorzieningen. Het is bijna overbodig te stellen dat hij er zorgvuldig op moet toezien dat de architect deze verplichting ook naar behoren invult. Maar hoe zit het met de bestaande bebouwing, de projecten waarvoor deze verplichting bij de bouw nog niet gold en de structurele voorzieningen ontbreken? Is de veiligheid van het onderhouds- en renovatiepersoneel voldoende gewaarborgd door de maatregelen die zij noodzakelijkerwijs zelf nemen? De praktijk leert dat de permanente aanwezigheid van voorzieningen een positief effect heeft op de veiligheid van de werknemer, die vanzelfsprekend dankbaar gebruik maakt van deze voorzieningen. Dit gegeven staat in schril contrast met de situatie waarin hij er zelf voor moet zorgen. Het zal niemand verbazen dat hierdoor vooral bij kleinere klussen onveilige situaties ontstaan. De verhouding tussen de kostbare uren die nodig zijn om voorzieningen aan te brengen en de tijd die nodig is om het karwei te klaren, is vaak volledig zoek. Hierdoor nemen werknemers grotere risico’s. Het ontbreken van voorzieningen dwingt hen tot creatieve, maar niet altijd veilige oplossingen. Tijdsdruk is meestal de overweging om de regels wat vrijer op te vatten.

Provisorisch

Om te voorkomen dat ontbrekende voorzieningen leiden tot provisorische oplossingen, is actie nodig om de opdrachtgever van een onderhouds- of renovatieklus ertoe te brengen alsnog permanente maatregelen te nemen. Op het eerste oog lijkt er weinig draagkracht voor dit streven. Als de kozijnen opnieuw moeten worden geschilderd of dakpannen moeten worden vervangen, is immers de hoogte van de kosten zijn voornaamste zorg en niet de hoogte waarop de schilder of de pannenlegger moet werken. Maar misschien kan het besef van het financiële aspect van extra voorzieningen tot een doorbraak leiden. Wanneer de werkgever de bijkomende kosten aan de opdrachtgever voorrekent, zou dit hem kunnen verleiden die voorzieningen zelf te treffen. Bij regelmatig terugkerend onderhoud bespaart de opdrachtgever immers veel geld als niet telkens een nieuwe rekening onder zijn neus wordt geschoven, maar hij slechts eenmalig hoeft te investeren. Het is bovendien de moeite waard met gerichte voorlichting deze bewustwording te vergroten. Dit zou veel leed kunnen besparen en ook op langere termijn leiden tot grotere veiligheid in de onderhouds- en renovatiebranche.

Reageer op dit artikel