nieuws

Graflucht in Zaans gemeentehuis

bouwbreed Premium

De leden van de onderzoekscommissie Saendelft maakten een lamgeslagen indruk bij de presentatie van hun eindrapport aan de pers. Hetzelfde gevoel krijgt de lezer van het publiek private drama dat zich onder de rook van linoleumfabriek Forbo heeft voltrokken. Alles wat fout kon gaan, ging fout met als dieptepunt de gedwongen sloop van bijna 300 nieuwe woningen.

Hoe onvoorstelbaar klunzig er in Zaanstad ook blijkt te zijn gewerkt, toch zijn het niet de fouten die een hardnekkige graflucht in het Zaanse gemeentehuis verspreiden. Van fouten kun je leren. Met vallen opstaan, zijn de mooiste dingen totstand gebracht. Het is het ontbreken van de hoop dat het hierna beter zal gaan in de Zaanstreek. Bij hoop hoort een actieve toonzetting: kop op, niet bij de pakken neerzitten, we gaan er tegenaan. Dat is wat er aan het slotwoord van het rapport ontbreekt. De onderzoekscommissie houdt haar hart vast voor de toekomst. “De gemeente staat aan de vooravond van de uitvoering van ‘Plannen met Zaanstad'”, schrijft de commissie zonder enthousiasme. Met deze plannen is een bedrag van 2,3 miljard gulden gemoeid. “Inbreng van derden is onontbeerlijk voor het realiseren van de Zaanse ambities”, wijst de commissie op een notoir zwak punt in de Zaanse ambtelijke organisatie. “Juist op deze zaken, de integrale benadering en samenwerking, zijn er bij de uitvoering van Saendelft een reeks van onzorgvuldigheden geconstateerd. Onzorgvuldigheden die ook al een rol speelden in de tijd van het onderzoek naar de sector Stadsontwikkeling in 1997.” De commissie constateert dat er ten opzichte van drie jaar geleden geen verbetering is opgetreden in de gebrekkige samenwerking tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Evenmin is er vooruitgang geboekt in de juridische controle van ontwikkelingsprocessen. Hoop op verbetering is er niet. “De commissie acht het van groot belang dat de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek niet in een la verdwijnen”, staat er in het slotwoord. ‘…acht-het-van-groot-belang…’ Moedelozer formuleringen zijn er in dit verband moeilijk te bedenken. Bouwers zijn gewaarschuwd. Zaanstad heeft veel te besteden, maar neem wel een goede advocaat mee.

Reageer op dit artikel