nieuws

Gestapelde regels bouw door de zeef

bouwbreed Premium

Een interdepartementale werkgroep moet de kluwen bouwregels aan een onderzoek onderwerpen, om te komen tot een doorzichtige handleiding voor zowel burgers als bouwers. De werkgroep krijgt tot mei de tijd deze opdracht uit te voeren.

De bouwregelgeving verdient een drastische vereenvoudiging, zo stond in het regeerakkoord van Paars II. Ondernemers en burgers met (ver)bouwplannen lopen te hoop tegen een wirwar aan regelgeving, die per gemeente nog eens verschilt. Het gaat dan niet alleen om het aanvragen van bouwvergunningen, maar ook om onder meer sloopvergunningen, een kapvergunning, regelgeving ten aanzien van milieuaspecten en een schonegrondverklaring. De aanvrager krijgt daarnaast te maken met agrarische adviescommissies, welstandscommissies of stedenbouwkundige supervisors en soms met alledrie tegelijk.

Vereenvoudiging

Om tegemoet te komen aan het gestelde in het regeerakkoord, is het project MDW opgericht – Marktwerking, Deregulering, Wetgeving – met als doel tot een ‘servicegerichte overheid’ te komen. Een interdepartementale werkgroep onderzoekt in dit kader vier concrete probleemgebieden, één daarvan vormt de bouwregelgeving. Deze werkgroep inventariseert alle bouwgerelateerde regelgeving, waar ondernemers en burgers mee te maken krijgen. Het gaat haar vooral om veel voorkomende bouwaanvragen, zoals die voor woningen, kantoren, winkels en industriegebouwen. Ook de gemeentelijke interpretatie van de overheidsregels onderwerpt ze aan een onderzoek. Speciaal voor burgers die willen (ver)bouwen onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid van één loket en een vereenvoudiging van de procedures.

Betrokkenheid

Het NVOB juicht elke stap tot een simpeler bouwregelgeving toe, reageert woordvoerder Steijn. De belangenbehartiger van bouwondernemers hoopt te worden benaderd door de werkgroep, om haar van advies te dienen. “We vragen al jarenlang om vereenvoudiging van de regelgeving, die nodeloos ingewikkeld is. Feitelijk zijn we meer administrateur dan bouwer. Maar het zal niet gemakkelijk voor de werkgroep zijn, bepaalde regels te schrappen. Veel grijpt in elkaar. Bovendien hebben we in het verleden al ervaren dat het schrappen van overbodige regels, nieuwe regels tot gevolg heeft.” De interdepartementale werkgroep van de ministeries van VROM, Economische Zaken en Justitie verwacht in mei volgend jaar met conclusies te kunnen komen.

Reageer op dit artikel