nieuws

‘Gemeentelijke herindeling Den Haag schijnoplossing’

bouwbreed Premium

Gemeentelijke herindeling is een schijnoplossing voor problemen van de gemeente Den Haag. Plannen voor annexatie verstoren de bestuurlijke verhoudingen tussen de grote stad en de buurgemeenten. Dat is de conclusie van twee onderzoeken die in opdracht van de buurgemeenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg zijn uitgevoerd.

De rapporten, van onderzoeksinstituut Nyfer en het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations Ercomer, zijn dinsdagmiddag gepresenteerd. De onderzoekers erkennen daarin de problemen waarmee Den Haag kampt, maar betwijfelen de oplossing die minister De Vries (Binnenlandse Zaken) ervoor heeft aangedragen. De Vries stuurt aan op een gemeentelijke herindeling. De buurgemeenten zijn faliekant tegen, omdat een herindeling volgens hen de problemen niet oplost. In beide rapporten concluderen de onderzoekers dat Den Haag de meeste verschillen tussen bevolkingsgroepen kent. Zo lopen de inkomens er sterk uiteen en zijn etnische minderheden geconcentreerd in een paar wijken. Ook het aandeel goedkope woningen is er relatief groot. Hierdoor dreigen bepaalde wijken, zoals de Schilderswijk, Spoorwijk, Moerwijk en het Transvaalkwartier in ‘een negatieve spiraal van verpaupering en verloedering’ terecht te komen. ‘Hoger opgeleiden wonen in de regio en werken in de stad’, concludeert Nyfer.

Stadsgewest

Ook dreigen de armen in de stad achter te blijven, omdat de hogere inkomens naar de Vinex-wijken in de buurgemeenten trekken. Daardoor worden de verschillen tussen de stad en de buurgemeenten nog groter dan ze al zijn. Deze ongelijkheid moet volgens de onderzoekers worden rechtgetrokken, maar niet door een herindeling. De herindelingsplannen vertroebelen de discussie, vinden de onderzoekers van Nyfer. Hierdoor zien de gemeenten elkaar vooral als ‘concurrenten die elkaars grondgebied belagen’, terwijl zij zouden moeten samenwerken. Een stadsgewest met ‘dwingende bevoegdheden’ zou een betere oplossing zijn, concludeert Ercomer. Dat zou dan met name spijkers met koppen kunnen slaan op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economische ontwikkeling.

Reageer op dit artikel