nieuws

Geen geld voor grote steden zonder ICT

bouwbreed

Voortaan houdt de overheid bij het toekennen van Grote Stads Beleid (GSB)-gelden rekening met het aspect ICT (Informatie en Communicatie Technologie). Geen ICT in de plannen, dan geen geld meer. Hoeveel ICT en in welke vorm, blijft nog vaag. Een commissie moet daar uitsluitsel over geven.

Minister Van Boxtel sprak ferme woorden op het congres over ‘ICT en de stad’ in Den Haag. “Afgelopen jaar hebben de grote steden plannen ingediend die veel meer digitale technologie hadden kunnen bevatten. Dat was de laatste keer, verzeker ik u. In de toekomst zullen de plannen nauwkeurig worden bekeken door een ICT-bril. Als ik weer GSB-gelden toeken, dan zullen projecten met ICT sterk in het voordeel zijn. Eenvoudig gezegd: geen digitale technologie, dan ook geen geld!” De onderbouwing van zijn woorden klonk minder overtuigend. Volgens Van Boxtel is ICT nodig voor de integratie van etnische minderheden, om de stedelijke omgeving weer in balans te brengen.

Trapveldjes

De minister financiert daarom de helft van de kosten van driehonderd ICT-projecten in buurthuizen in ontwikkelingswijken (‘digitale trapveldjes’). Bovendien stelde Van Boxtel dat “digitale steden de enige steden van de toekomst zijn” en dat “digitale technologie een uitstekend middel is om de fysieke, economische en sociale doelen van de stadsontwikkeling te bereiken, omdat het zoveel toepassingen heeft”. Het aanzicht van de stad gaat veranderen. Wat de minister concreet voor ogen staat blijft echter vaag. Ook vertegenwoordigers van overheden en adviesbureaus die het congres bezochten, hebben een weinig concreet beeld van de te nemen maatregelen. “We krijgen steeds meer aanvragen van ICT-bedrijven, waar zij zich het beste kunnen vestigen”, vertelt J. Beukema van Buch Consultants. Een adviseur van Arthur Andersen kan niet zeggen, waar stedenbouwers, projectontwikkelaars en andere plannenmakers nu concreet rekening mee moeten houden. “Wij zijn hier, omdat we de overheden moeten adviseren. De druk komt van de grote telecombedrijven, die veel geld kunnen verdienen met ICT. De overheid kan niet achterblijven, anders gaan de bedrijven het zelf regelen.”

Reageer op dit artikel