nieuws

Geduld provincie met asfaltcentrale op

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland gaat de Asfaltcentrale Heijmans in Alphen aan den Rijn aanpakken. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van vragen van de statenleden Volmuller, Aptroot en Groenewegen-Weerman (allen VVD).

Het bedrijf krijgt nog eenmaal de gelegenheid op de aangekondigde maatregelen te reageren, maar als het antwoord tekortschiet in de ogen van GS, maakt de provincie definitief een einde aan de milieuoverlast die omwonenden ondervinden. Langs normale weg was de asfaltfabriek niet bereid afdoende milieumaatreghelen te treffen. Heijmans trotseerde zelfs een uitspraak van de Raad van State, die de gedoogvergunning nietig verklaarde. De centrale draaide gewoon door. Nu schrijft GS: “Na een periode van bestuurlijk overleg met het bedrijf over de mogelijkheid geurreducerende maatregelen te treffen, heeft ons college geconstateerd dat het bedrijf niet voornemens is die maatregelen te treffen die de grootst mogelijke bescherming van het milieu zullen bieden.” De bestuursrechtelijke maatregelen die GS heeft aangekondigd kunnen bestaan uit het op kosten van het bedrijf ongedaan maken van de overtredingen door toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Reageer op dit artikel