nieuws

Funderingsbranche wil instroom en imago verbeteren

bouwbreed

De Nederlandse funderingsbedrijven, verenigd in de NVAF, willen het imago van het vak en de instroom van nieuwe medewerkers verbeteren. Eind deze maand, vrijdag 29 en zaterdag 30 september, zijn er contactdagen op het nieuwe Infra Opleidingscentrum SBW te Harderwijk.

“Die zijn in samenwerking met de vakvereniging Het Zwarte Korps georganiseerd”, zegt secretaris De Koning van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken. “Wij willen hiermee de opleiding voor en de werkomstandigheden in funderingsberoepen positief onder de aandacht brengen.” “Funderingswerk is een mooi beroep, dat niet ongevaarlijk kan zijn als niet zorgvuldig en veilig wordt gewerkt. Daarom doen we nogal wat moeite om de nadruk te leggen op veiligheid. De meeste van de ruim zestig bij de NVAF aangesloten bedrijven hebben inmiddels een VCA- stercertificaat en ook als organisatie zetten we ervoor ons in.” De sociale partners in de funderingsbranche hebben een aantal jaren geleden, op aandrang van de toenmalige staatssecretaris De Grave, afspraken gemaakt over het geluid. Want vooral de dieselheiblokken maken een flinke herrie. Met de huidige staatssecretaris is eind vorig jaar een intentieverklaring getekend. “Want”, zegt de Koning, “geluid op het werk alleen vonden de sociale partners niet voldoende. We wilden ook goede afspraken maken op het gebied van de stabiliteit van de ondergrond en de begaanbaarheid van de bouwput. Kijk maar eens bij slecht weer hoe zo’n bouwput eruit ziet. De afspraken over die drie zaken zullen worden vastgelegd in een convenant.”

Flinke stap

Het zogeheten A-blad geluid is in concept klaar, voor de kwaliteit van de bouwput en de stabiliteit van de grond worden nu objectieve maatstaven vastgesteld. Momenteel worden twee tests gedaan met handsondeerapparatuur. De Koning: “De bedrijfstak hoopt nog dit jaar zover te zijn dat een convenant kan worden gesloten. Dan hebben we een flinke stap gezet op weg naar verbetering van de arbeidsomstandigheden.” De indamming van het geluid is niet alleen prettig voor de werkers in de branche, ook voor mensen die in de buurt van een heiwerk wonen of verblijven. “Er zijn volop ontwikkelingen rondom geluidarme heiblokken”, aldus De Koning. Er zijn al jarenlang proeven gedaan met ommantelde heiblokken. De gemeente Rotterdam schreef dat zelfs voor, maar er blijken toch steeds weer problemen met de rook en de warmte.” De NVAF speelt – als lid van de Europese brancheorganisatie EFFC – een niet onbelangrijke rol bij de normalisatieactiviteiten van het Europese normalisatie-instituut CEN. De Nederlandse NVAF levert diverse voorzitters en leden van werkgroepen en die hebben zich gebogen over een fiks aantal uitvoeringsnormen. “Wij Hollanders zijn bij heien geneigd om in eerste instantie aan houten of prefab betonnen heipalen te denken”, aldus de Koning. “Maar er komt tegenwoordig heel wat meer voor kijken. De CEN TC288 telt tien werkgroepen: diepwanden, ankers, boorpalen, stalen damwanden, grondverdringende palen, grouting, jetgrouting, micropalen, grondverbetering en verticale drainage. De uitvoeringsnormen liggen klaar, we zijn alleen nog op zoek naar geld om de normen in het Nederlands te kunnen laten vertalen.”

Vooruitstrevend

“Nederland loopt binnen Europa voorop. We zijn vooruitstrevend en bij de diverse bedrijven worden heel veel initiatieven ontplooid. We hebben strenge wetgeving en men weet dat, men houdt zich er ook aan. Funderen is in Nederland, door onze bodemstructuur, al een heel oud vak. Wat dat betreft gaat de vergelijking met het buitenland – met uitzondering van Denemarken, Zweden en Noord-Duitsland – altijd mank. Aan de andere kant hebben we van het buitenland technieken als diepwanden, grouting en dergelijke geïmporteerd.” “Werken in een funderingsbedrijf is veelzijdig”, zegt Henk de Koning. “Dat is wat we in Harderwijk willen laten zien. De bedrijfstak is niet gering: er werken ruim 1700 mensen en de gezamenlijke omzet beweegt zich rond de 900 miljoen gulden. En om een leuke carrière binnen die bedrijfstak te maken, kunnen er tal van cursussen worden gevolgd: bijvoorbeeld machinist grote funderingsmachine, deskundigheidsbewijs mobiele hei-installaties, de cursus veilig werken met kleine funderingsmachines enzovoorts.” “Vrijdag de 29ste zijn er inleidingen door vakbondsvertegenwoordigers en opleiders en zaterdag de 30ste ligt het accent op scholieren. De jongeren van vmbo en mbo kunnen meedoen aan een wedstrijd, er zijn rondleidingen, er wordt het een en ander van de opleidingen verteld en er zijn demonstraties.”

Alles in orde dus?

“Nou ja”, aarzelt De Koning. “Het is wat jammer dat onze LEF, de landelijke erkenningsregeling funderingsbedrijf, wat op de achtergrond is geraakt. De helft van onze leden zijn LEF-gecertificeerd. De regeling was opgezet als kwaliteitsborg. De opdrachtgever zou dan, als hij een LEF-gecertificeerd bedrijf koos, zeker zijn van een hoge kwaliteit.”

Overgenomen

“Maar inmiddels hebben de ISO-kwaliteitscertificaten en het VCA- ster-veiligheidscertificaat die rol overgenomen. In de loop van dit jaar moeten alle erkende funderingsbedrijven het veiligheidscertificaat hebben. Het LEF als keurmerk is daardoor een beetje op de achtergrond geraakt. Maar de LEF-erkenning geeft aan dat de funderingsmachines voor de eerste ingebruikname zijn gekeurd volgens de NVAF-richtlijnen. En ook dat geeft de opdrachtgever extra zekerheid.”

Reageer op dit artikel