nieuws

‘Fast-track’ verslaat aanbesteding in tijd en geld bij bouw van Operation Control Centre

bouwbreed

Met informatie is de KLM zuinig als het gaat over de activiteiten op Schiphol-Oost. Maar onlangs hield KLM Facility Services een excursie naar de opgeleverde nieuwbouw van het Operation Control Centre. Het accent van de informatie lag op het voordeel van snelle bouw door vooraf geselecteerde partners van het bouwteam, in afwijking van de traditionele aanbesteding.

Omdat na onderzoek bleek dat de KLM geld kon besparen door een betere coördinatie en afstemming in de luchtvaartoperatie, werd besloten een Operations Control Centre (OCC) te vormen. Dit werd het kloppende hart van de KLM organisatie van waaruit 24 uur per dag alle operationele activiteiten over de hele wereld worden gevolgd. In OCC werken twaalf afdelingen binnen de KLM samen. In eerste instantie lag het in de bedoeling het OCC te plaatsen in het Bedrijvenverzamelgebouw, maar Dick Visser initiator en project manager va het OCC zag uit economische overwegingen toch meer in een nieuw gebouw in het nog te realiseren KLM City Center. Visser lanceerde het idee van de ‘snelle bouw’. “Eigenlijk was er een directe behoefte aan het OCC. Uitgaande van een bouw op traditionele manier, zou de bouwtijd mogelijk vier jaar duren. Door het afwijkende ontwikkelingsproces van het OCC hebben we een tijdwinst geboekt van zestien maanden.” De kern van het niet-conventionele bouwproces wordt door Visser ‘Fast-track’ genoemd. De voortgang van het ontwikkelingsproces van ‘Fast-track’ wijkt van een traditioneel ontwerp- en bouwproces af, door de onderdelen als programma van eisen, ontwerp en uitvoering, tegelijkertijd te starten en parallel te laten lopen. Nadat Visser toestemming had voor de bouw en ontwikkeling van het OCC, kreeg hij binnen een week alle partners bij elkaar. Als eerste nam hij contact op met architect M. Booij van Architectenbureau Van den Broek & Bakema voor ontwerp en regie. Vervolgens werden alle andere partners benaderd.

Netwerk

Alle partijen kwamen uit het persoonlijke netwerk van Visser: “Als je zakelijk bent en goede afspraken maakt is het absoluut geen bezwaar om één-op-één te werken. Ik wist van tevoren dat een veel kortere bouwtijd meer geld oplevert dan een lagere aanneemsom na aanbesteding. Uitgaande van een investeringsbedrag van 55 miljoen gulden, rechtvaardigt een besparing op de kale huurkosten van 6,5 procent de acceptatie van 2 procent hogere bouwkosten.” Op de vraag of door de gehanteerde werkwijze niet wordt voorbijgegaan aan het Europese aanbestedingsbeleid antwoordt Visser kort en bondig: “Dat zijn opgedrongen nonsensverhalen. Als particuliere opdrachtgever mag je zelf weten hoe je wilt werken.” Kernbegrippen voor Visser waren ‘motivatie’ en ‘inzet’. “We hadden een gemeenschappelijk doel, dus de motivatie was groot. Bovendien moet je gunnen dat iemand wat verdient en op voorhand accepteren dat er fouten worden gemaakt.”

Projectgegevens Het OCC is in opdracht van KLM Facility Services gebouwd en is ontworpen door Meindert Booij en Erik van Eck. Het resultaat is een transparant, rechthoekig gebouw van vijf lagen en heeft een totale oppervlakte van 16.000 vierkante meter.

Opdrachtgever: KLM Facility Services – ir. D. Visser, Visser Consult

Schiphol, Amsterdam Architect: Architectenbureau Van den Broek en Bakema BV, Rotterdam Aannemer: IBC, Amsterdam Installaties: VOF Kropman/Ergon, Amsterdam

De coördinatiezaal is het kloppende hart van de KLM-organisatie. In deze kolomvrije zaal van tweeduizend vierkante meter worden 24 uur per dag alle vliegbewegingen gevolgd.

Reageer op dit artikel