nieuws

Extra geld onderhoud vaarwegen

bouwbreed

De Tweede Kamer zal bij de begroting van Verkeer en Waterstaat jaarlijks tussen de 100 en 200 miljoen gulden extra eisen om vaarwegen beter te onderhouden. Het huidige budget van 500 miljoen gulden is alleen voldoende ‘om de problemen beheersbaar te houden’. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de knelpunten.

Staatssecretaris De Vries (Waterstaat) gaf eerlijk toe dat ze te weinig geld heeft om ook maar iets van het achterstallig onderhoud aan het vaarwegennet in te lopen. De komende vijf jaar is er alleen geld voor pappen en nathouden. Pas als het infrastructuurfonds in 2005 weer extra ruimte biedt, gloort een lichtpuntje om meer geld beschikbaar te krijgen voor onderhoud. Een zeer brede Kamermeerderheid deelt de zorg van De Vries en beloofde extra geld bij de komende begroting. Alleen de VVD waarschuwde dat extra geld niet ten koste mag gaan van de investeringsprogramma’s voor wegen. D66-Kamerlid Ravestein vindt dat het relatief ‘luttele bedrag’ er moet komen. In haar ogen gaat het in vergelijking met asfalt en rails om een bescheiden hoeveelheid geld. “Het gaat om onderhoud. En oplopend achterstallig onderhoud wordt steeds duurder om weer weg te werken. Bovendien willen we toch meer over water en minder over de weg.”

Hoofdtransportas

De Vries denkt met 200 miljoen gulden extra wel alle knelpunten op te lossen. Ze wil prioriteit leggen bij de knelpunten op de hoofdtransportas en afvoeren. De IJssel gaat daarbij boven het Twentekanaal. Bovendien zegde ze toe onderuitputting te allen tijde te zullen voorkomen door voldoende projecten op de plank te hebben en wil ze zoveel mogelijk werken combineren. De staatssecretaris waarschuwde echter dat geld alleen niet de oplossing is. Andere belemmeringen vormen bijvoorbeeld scheepswrakken en het gebrek aan baggerdepots. “Onder andere door het schrappen van het depot bij IJburg.” Het duurt volgens De Vries jaren voordat weer een nieuwe locatie is gevonden.

Reageer op dit artikel