nieuws

EVO en TLN: ‘Teleurstelling’

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft in de begroting voor 2001 nagelaten specifiek beleid op te stellen voor het goederenvervoer. Zolang een dergelijk beleid ontbreekt, is het werken aan een goede doorstroming van het goederenvervoer gedoemd te mislukken.

Dit stellen de verladersorganisatie EVO en de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland in hun reactie op de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. Tot grote teleurstelling van EVO en TLN wordt in de discussie over het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) geen onderscheid gemaakt tussen goederen- en personenvervoer. Beide organisaties praten met minister Netelenbos over de miljardeninjectie in de infrastructuur. Ze constateren dat het kabinet zich alleen laat leiden door de behoeften van het personenvervoer. “Dat betekent in de praktijk dat de overheid de specifieke problemen in het goederenvervoer niet erkent. Met het BOR lijkt het kabinet volgens EVO en TLN in te zien dat de investeringen die tot nu toe in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport waren opgenomen onvoldoende waren om de files op te lossen. “Maar ook buiten de Randstad zijn extra investeringen nodig. De provincies komen op verzoek van de minister vóór 1 februari 2001 met een knelpuntenoverzicht. Wij zullen in dit verband met name de knelpunten voor het goederenvervoer inventariseren. Het kabinet moet er dan wel voor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om die knelpunten op te lossen”, aldus de organisaties. EVO en TLN hebben hun ‘grote teleurstelling’ vastgelegd in een uitgebreide brief die naar de voorzitters van alle fracties in de Tweede Kamer is gestuurd.

Reageer op dit artikel