nieuws

‘Effect vervangingsplicht komende jaren zichtbaar’

bouwbreed Premium

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) ziet over de jaren 1997 tot en met 1999 geen duidelijke vermindering van het aantal nieuwe patiënten met het Organisch Psycho Syndroom (OPS). De komende jaren verwacht het Centrum daarentegen wel een afname, mede door de vervangingsplicht die begin dit jaar inging.

Het NCvB publiceerde onlangs het ‘Jaarverslag 1999’ van het bij het Centrum ondergebrachte Solvent Team Project. De in Amsterdam en Enschede gevestigde teams onderzoeken sinds 1997 mensen die voor nadere diagnose zijn doorverwezen door huis- en bedrijfsartsen. Veel schilders komen binnen via het door Arbouw opgezette programma voor gezondheidsbewaking. In 1999 beoordeelden de Solvent Teams 237 nieuwe patiënten met OPS- achtige verschijnselen. Daarvan bleken er 97 (41 procent) daadwerkelijk aan OPS te lijden, waaronder 36 schilders, 18 verfspuiters, 13 drukkers, 6 stoffeerders en 2 timmerlieden.

Inhaaleffect

In 1998 beoordeelden de teams 148 potentiële patiënten, waarvan 60 (40 procent) de hoofddiagnose OPS kregen. In 1997 ging het om 82 mensen, waarvan 49 (59 procent) met OPS. Volgens G. van der Laan, lid van de wetenschappelijke begeleidingsgroep van de Solvent Teams, kun je op grond van de ervaringen over de afgelopen drie jaar geen conclusies trekken over een eventuele toe- of afname van het aantal nieuwe gevallen van OPS. Niet alleen is de periode te kort, er spelen ook andere factoren mee. Zo hebben de teams vorig jaar bijvoorbeeld de wachttijden voor het neuropsychologisch onderzoek weten terug te brengen van langer dan een jaar (eind 1998) tot circa zes maanden (eind 1999). Het jaarverslag zegt op grond daarvan dat er in 1999 sprake is van een inhaaleffect, en dat de groei van 60 naar 97 OPS-gevallen geen werkelijke toename weerspiegelt. Maar omgekeerd betekent dat niet automatisch dat er sprake zou zijn van een afname.

Buitenland

Van der Laan kan niet zeggen hoeveel mensen in Nederland lijden aan OPS, maar sluit zich voor het gemak aan bij de overheid, die het op ongeveer 2500 OPS-patiënten houdt. Het NCvB praat overigens liever over CTE, wat staat voor Chronische Toxische Encefalopathie. Dit om aan te geven dat het een aandoening is van de hersenen, veroorzaakt door giftige stoffen. De term Organisch Psycho Syndroom is eigenlijk veel te algemeen. Zoals de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Fosag) al eerder in Cobouw meldde, verwacht het NCvB de komende jaren juist wel een substantiële vermindering van het aantal OSP-patiënten. Dit op grond van de merkbare vermindering van de beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen. Het Centrum baseert zich daarbij niet op eigen onderzoek over de afgelopen drie jaar, maar op de ervaringen in het buitenland. Met name in Scandinavië wordt al langer gewerkt met watergedragen verf, ook buitenshuis.

Opvatting

Desgevraagd beaamt woordvoerder Van der Laan dat de verwachte vermindering van het aantal patiënten in Nederland mede is gebaseerd op de wettelijke verplichting binnenshuis met oplosmiddelvrije producten te werken, de zogeheten vervangingsplicht. De opvatting van Fosag dat ‘een vervangplicht een veel te rigide middel is’, en ‘verdere vervangingswetgeving in de schildersbedrijfstak en andere sectoren waar oplosmiddelen worden gebruikt niet nodig is’, kan hij dan ook niet onderschrijven.

Reageer op dit artikel