nieuws

Een specialist in flexibele bouw grote hallen

bouwbreed

Hoewel Systabo Systeembouw geen voorbeeldproject heeft ingediend, is het Enschedese bedrijf allesbehalve een onbekende in de wereld van Industrieel flexibel en demontabel bouwen (IDF). Al lang voordat het fenomeen werd benoemd, houdt deze bouwer zich ermee bezig. Sinds 1970 mag ze zich specialist en dealer noemen voor de zogeheten bouwsystemen, eerst uit Amerika en later uit Engeland. Met deze systemen realiseert Systabo Systeembouw de grotere bedrijfshallen in heel Nederland en Duitsland.

Volgens commercieel manager Rolf Rouweler worden de projecten steeds omvangrijker. “Dat heeft te maken met de marktontwikkelingen. Na een periode van tien à vijftien jaar moeten bedrijfshallen geschikt kunnen worden gemaakt voor andere functies. Multifunctionele bedrijfshuisvesting is in de mode. Door zoveel mogelijk vrije ruimtes te creëren, kun je een brede doelgroep bedienen. Dankzij kolomvrije overspanningen tot 100 meter, is het mogelijk aan deze eis te voldoen”. Daarnaast, stelt Rouweler, valt er met systeembouwen veel geld te besparen. “Daarin is de belegger en uiteindelijk de gebruiker van onroerend goed geïnteresseerd.” Hij noemt nog een belangrijk voordeel voor de opdrachtgever: dankzij een grote mate van standaardisatie kan volgens hem “elke lijn die op papier komt, worden berekend. We weten hoeveel elk bouwkundig detail kost. We stellen een fixed price vast.”

Methodiek

Systeembouwen betekent voor Systabo Systeembouw een bepaalde methodiek van bouwen c.q. managen. Rouweler legt het traject uit. “Allereerst vertalen we het program van eisen voor de opdrachtgever in schetsontwerpen en budgetten, daarna wordt gestart met calculatie en voorbereiding, om vervolgens de bouwvergunning aan te vragen. Ten tijde van de uitvoering komt het gehele zogeheten Atlas-pakket aan op de bouwplaats om gemonteerd te worden.” “Kortom, wij verzorgen zelf de engineering, bouwaanvragen, uitvoering en begeleiding. In feite vervullen wij de rol van architecten, ingenieursbureau, bouwbedrijf en installateur. Dus korte informatielijnen, duidelijke garanties en aansprakelijkheid en minder kans op vergissingen.” Systabo Systeembouw bouwt op turn-key basis. Heeft daarvoor bewust gekozen. “Het fenomeen raakt steeds meer in trek bij opdrachtgevers”, aldus Rouweler. “Ze willen één aanspreekpunt en een partij die hen de verantwoordelijkheid voor het bouwproces uit handen neemt.” Het Enschedese bedrijf past het Atlas-systeem toe voor onder meer bedrijfshallen, expeditiecentra, magazijnen en kartingbanen. Over de kwaliteit en duurzaamheid van bouwsystemen bestaat inmiddels geen twijfel meer, al blijft er kaf onder het koren.

Sceptisch

In de beginjaren stonden opdrachtgevers nogal sceptisch tegenover lichte gebouwen met een zogenaamd koud dak, maar wel een dak dat vrijwel geen onderhoud vraagt. Men was gewend om gebouwen uit baksteen op te laten metselen. Bovendien vonden fabricage en montage nog grotendeels op het bouwterrein plaats, terwijl er nu veel meer geprefabriceerd wordt. Dat heeft als voordeel dat de productie op een ideale plek plaatst vindt, tevens kan ten tijde van productie de gehele onderbouw met fundaties op de bouwplaats klaar gemaakt worden en is daardoor minder afhankelijk van weersinvloeden. Kortom tijdwinst en minimale afvalstromen. Tevens kan Systabo nauwlettend toezien op de naleving van het VCA** certificaat.

Proeven

Rouweler: “Wij brengen nieuwe klanten in contact met bestaande relaties om hen het product te laten ervaren, ervan te proeven. Ruik er maar eens aan. Op deze wijze overtuigen wij hen eenvoudig van de kwaliteit van de bouwsystemen. Tenslotte staan onze systeemgebouwen al meer dan 25 jaar. En, allemaal nog met de eerste dakbeplating en in een goede staat.” “Kenmerkend aan het Atlas-systeem is het maatwerk. De klant kan op de centimeter de lengte van bijvoorbeeld de spantconstructie bepalen. Elke staalkolom wordt berekend op de hoeveelheid staal. Daar waar in de constructie de grootste momenten ontstaan, zal de hoeveelheid staal toenemen, de kolommen en spantbenen zullen dus verlopen naarmate het moment in de constructie toe danwel afneemt. Een groot verschil met de traditionele staalkolom (HEA), die van beneden naar boven uit één en dezelfde dimensie bestaat. Dus te veel staal”, zegt Rouweler.

Drie typen

“De klant heeft de keuze uit drie daktypen: een zogeheten ‘koud dak’ met aan de buitenzijde een aluzink bescherming. Daaronder zit een glaswolisolatie-spandeken. Deze deken zorgt voor een zeer goede isolatie en een rustige atmosfeer in de hal. De dakmontage bestaat niet uit schroeven, maar uit een klemprofiel, fabrieksmatig voorzien van een dichtband.” “Het tweede kouddak-type heeft wel een geschroefde bevestiging. En als derde, het sandwichdak dat bestaat uit een binnen- en buitenplaat, opgevuld met een polyethaanschuim. De buitenplaat is van bandstaal met een plastisolcoating, de binnenplaat is tweezijdig verzinkt, met aan één zijde polyestercoating. Ook in dit geval worden de onderdelen aan elkaar geklemd. De wanden kunnen bestaan uit sandwichpanelen of damwandprofielen. Sandwichelementen komen in verschillende diktes voor. Ook kan worden gekozen voor een verdekte of zichtbaar bevestigde uitvoering. Alle elementen passen precies in de modules. Met de toeleveranciers hebben we strikte afspraken over de maatvoering.” Eén van de vele voordelen van het werken met een turnkey bouwer in bouwsystemen is het integreren van ontwerp en uitvoering. Dat leidt tot kostenbesparing, omdat het ontwerpproces meer uitvoeringsgericht/productiegericht is, waardoor minder kans bestaat op bestekswijzigingen en faalkosten. Rouweler: “Tevens wordt een tijdsbesparing bereikt doordat al met de uitvoering en productie kan worden begonnen, nog voordat het gehele tekenwerk gereed is”, aldus Rouweler.

Systabo Systeembouw BV maakt onderdeel uit van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV.

Reageer op dit artikel