nieuws

‘Doorbraak flexibele beloning’

bouwbreed

Bedrijven gaan hun werknemers steeds vaker flexibel belonen. In circa 30 procent van de dit jaar afgesloten cao’s zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt. In 40 procent van deze afspraken gaat het om studies; bij de andere 60 procent zijn al vormen van prestatiebeloning ingevoerd.

Tijdens een persconferentie toonden de werkgeversorganisaties AWVN en VNO-NCW zich verheugd over deze ontwikkeling. Voorzitter B. Wientjes van de Algemene Werkgeversvereniging sprak van een echte doorbraak. Volgens VNO-NCW-topman Schraven moet de invoering van ‘resultaatafhankelijke beloningen’ het komende cao-seizoen – die in het najaar begint – nog sneller verlopen. “De nadruk lag afgelopen jaar nog te veel op algemene loonsverhogingen van structurele aard. Ik had liever wat meer evenwicht gezien tussen algemeen en flexibel.” Binnen de vakbeweging bestaan reserves tegenover het verschijnsel prestatiebeloning, maar hier komt beweging in. De bonden in de bouw zijn niet enthousiast over prestatiebeloning, maar staan wel positief tegenover winstdeling (FNV Bouw) en optieregelingen (Hout- en Bouwbond CNV); overigens bovenop algemene loonsverhogingen en niet in plaats daarvan. FNV-strateeg C. Inja pleitte onlangs voor aandelen, opties en staatsobligaties voor werknemers. Schraven noemde het bemoedigend dat de vakcentrale FNV “de bocht heeft genomen en ook optieregelingen niet langer onbespreekbaar acht.”

Verantwoord

De voorman van VNO-NCW wil voor het komend cao-seizoen een “verantwoorde en beheerste loonkostenontwikkeling”, omdat die de werkgelegenheid en de internationale concurrentiepositie ten goede komt. Wat Schraven betreft zou de gemiddelde loonstijging nauwelijks de 2 procent moeten overstijgen. De meeste vakbonden daarentegen bepleiten bijna 4 procent. De cao’s die dit jaar zijn afgesloten, laten volgens de AWVN een gemiddelde verhoging zien van 3,4 procent; 0,6 procent hoger dan in de cao’s van 1999. De gemiddelde werknemer gaat er in 2000 3,2 procent op vooruit, los van periodieken, promoties en andere incidentele loonsverhogingen. Algemene loonsverhogingen verhogen volgens Schraven blijvend het loonpeil en dragen sterk bij aan de inflatie. Door de herziening van het belastingstelsel dreigt volgend jaar toch al een inflatiegolf, meent hij. Schraven waarschuwde dat de loonkosten per eenheid product hier sneller oplopen dan elders in het eurogebied. VNO- NCW zet in op “duurzame en investerende cao’s” in plaats van “consumerende”. De sociale partners zouden in het komend seizoen nog meer afspraken moeten maken over arbeid en zorg, ouderenbeleid, de reïntegratie van arbeidsongeschikten, kinderopvang, werkgelegenheid en loopbaanbeleid.

Reageer op dit artikel