nieuws

Deel Vinex-locatie de Waalsprong geschrapt

bouwbreed

Zeshonderd huizen van Vinex-locatie De Waalsprong in Nijmegen mogen niet worden gebouwd. Tientallen bestaande huizen in die wijk wacht de sloopbal. Het is voor het eerst dat het water een pijnlijk gat slaat in vergevorderde bouwplannen.

Volgens staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat zou de Vinex-locatie De Waalsprong (ruim 11.000 woningen) met de kennis van vandaag helemaal niet zijn gebouwd. Nu lijkt maar één oplossing veilig genoeg om De Waalsprong tegen de gevaren van het wassende water te beschermen. “Dat is het terugleggen van de dijk in de kern Veur Lent. Deze maatregel houdt in dat zeshonderd nieuwbouwwoningen nabij het smalste gedeelte van de Waal uit het bouwplan worden geschrapt. De Vinex-locatie als geheel staat niet ter discussie”, laat de staatssecretaris via haar zegsman weten. De bewindsvrouw besprak dit nieuwste inzicht en de gevolgen hiervan deze week met staatssecretaris Remkes van VROM, de gemeente Nijmegen en het polderdistrict Betuwe. De gemeente Nijmegen legt zich neer bij deze keuze “vanwege het nationaal belang”, maar stelt wel “vijf voorwaarden”.

Vergoeden

Eén ervan luidt dat het Rijk zich houdt aan zijn belofte alle directe en indirecte schade als gevolg van deze beslissing te vergoeden. De juridische procedures dienen zo snel mogelijk te worden afgehandeld. De rest van de Vinex-locatie mag niet verder worden aangetast. Het Rijk dient mee te werken aan een goede bereikbaarheid en ontwikkeling van De Waalsprong en de stad Nijmegen. Tot slot noemt het gemeentebestuur nog de voorwaarde dat de aangekondigde dijk ook daadwerkelijk wordt verlegd. Het ministerie praat niet over de tientallen bestaande huizen die nu in de weg staan om de Waal ter plaatse te verbreden. Volgens een woordvoerster van de gemeente Nijmegen gaat het waarschijnlijk om minder dan honderd huizen. Binnen twee maanden moet bekend zijn hoe groot dit aantal werkelijk is. In maart dit jaar besloot het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot een quick scan, gericht op de opvangmogelijkheid van een grotere waterafvoer langs de Waal. Aanleiding hiervoor vormden internationale studies waaruit blijkt dat we in de toekomst te maken kunnen krijgen met een waterafvoer tot 18.000 vierkante meter per seconde. Uit de quick scan kwamen drie oplossingen naar voren. (1) Niets doen, behalve dijken ophogen. (2) Bypasses aanleggen door de Noord-Betuwe of de Waalsprong. (3) Het terugleggen van de dijk bij Veur Lent. De eerste twee opties vielen af: te duur en niet veilig genoeg.

Veiligste oplossing

De dijkverlegging is de veiligste oplossing en lijkt bovendien de minst dure. Of dat werkelijk zo is, moet een ‘task force’ uitwijzen, die hiervoor twee maanden de tijd krijgt. Navraag bij de gemeente leert dat het Rijk een fors aantal claims tegemoet kan zien. Het betreft schadeclaims van de gemeente zelf, projectontwikkelaars en andere bouwgerelateerde bedrijven en de eigenaars van woningen die worden gesloopt of – in tegenstelling tot de verwachting – niet meer worden gebouwd. Staatssecretaris De Vries heeft de gemeente Nijmegen verzocht gronduitgifte en realisatie van planonderdelen in het betrokken gebied op te schorten en zegt erop te vertrouwen “dat tot het moment van nadere uitwerking geen onomkeerbare stappen worden gezet”.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels