nieuws

Cuypers (slot)

bouwbreed

Eenmaal de opdracht voor het Rijksmuseum op zak, liet Cuypers zijn prijsvraagontwerp voor wat het was en tekende wat hij zélf leuk vond. De ambtenaar die het protest daartegen van Koning Willem I, naar wie het museum was genoemd, overbriefde was Cuypers’ paapse vriendje De Stuers.

Die maakte ervan dat Cuypers moest doen wat hem goeddunkte. Tot woede van de rest van verzuild Nederland, dat bij de opening in 1885 constateerde dat er een ‘Bisschoppelijk Paleis’ was verrezen. Een gotisch, paaps gedrocht. ‘Al wat er aan het gebouw was van de burgerlijke vormen der renaissance verdween; een bastaard-romaansche kunst, doormengd met laat-gotiesch, met Duitsch, met klassieke beelden, met vieux-neuf fantasieën verrees, het droevigste gebouw dat men voor een museum kan uitdenken.’ Het debat dat staatssecretaris Van der Ploeg organiseert rond de vernieuwing van het Rijksmuseum zal van geen enkele invloed zijn op het definitieve ontwerp, zoals dat bij de bouw evenmin het geval was. Maar wat zou het heerlijk zijn als we er tenminste een vergelijkbaar schandaal met vieux-neuf fantasieën aan overhielden.

Reageer op dit artikel