nieuws

Buiten schilderen in winter niet duurder

bouwbreed

Ondanks extra maatregelen is buiten schilderen in de winter niet aantoonbaar duurder dan schilderen in andere jaargetijden. Dit blijkt uit een evaluatie van de Rijksgebouwendienst (RGD) van twee voorbeeldprojecten die de afgelopen winter zijn uitgevoerd.

Met de nodige maatregelen kan ’s winters buiten worden geschilderd zonder dat de kosten hoger worden. Uiteraard moet de te schilderen gevel worden afgeschermd met – bijvoorbeeld – windreducerend gaas en/of een dichte folie die wordt verankerd aan de afschermconstructie. Ook kan het nodig zijn de werkplek te verwarmen, hoewel dit bij de twee projecten gezien de zachte winter voor de arbeidsomstandigheden, niet nodig was. Op één van de projecten, de penitentiaire inrichting Norgerhaven in Veenhuizen, is wel verwarming toegepast, maar dat hield verband met de hoge luchtvochtigheid. Uit de tijdregistratie van de werken blijkt dat het buiten schilderen in de winter 3,5 procent meer manuren kost dan in de zomer. Die extra tijd is nodig voor de op- en afbouw van de afscherming en het installeren en bedienen van de kachel. Daarnaast is het materiaal een extra kostenpost. Die zit in de koop of huur van afscherming, doorwerkkleding en de kosten van verwarming en verlichting van de werkplek. De schilders zelf waren overigens niet te spreken over de verlichting omdat die enige schittering in het schilderwerk geeft. Alle extra kosten worden echter gecompenseerd doordat de premies sociale zekerheid in de winter lager zijn, de winterschilderregeling van toepassing is en een groter aantal gewerkte uren.

Doorwerkverf

Bij het project Norgerhaven is verder gebruik gemaakt van een specifieke doorwerkverf, Rubbol EPS Express. In eerste instantie was normale, oplosmiddelhoudende verf gebruikt, maar die sloeg mat uit door de hoge luchtvochtigheid. Bij het project penitentiaire inrichting De Kruisberg in Doetinchem is traditionele verf gebruikt De relatief hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid maakten gebruik van specifieke verf overbodig. Wat de kwaliteit van het schilderwerk betreft lijkt er weinig aan de hand te zijn. Wel is afgesproken dat bij één van de projecten over twee jaar de kwaliteit nog eens bekeken zal worden om de invloed op langere termijn van vocht in het hout op de verflaag te kunnen bepalen. De conclusie is dat zowel de opdrachtgever, de RGD, als het schildersbedrijf positief zijn over doorwerken in de winter. Beide projecten zijn echter voor de opdrachtnemers niet winstgevend geweest. Wel kunnen de algemene kosten door het doorwerken in de winter over een langere periode worden gespreid en kunnen dienstverbanden worden voortgezet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels