nieuws

Bouwvak

bouwbreed

De bouwvak is een anachronisme. Het is opzienbarend dat een bedrijfstak, die zich nu met een campagne als ‘De bouw gaat digitaal’ probeert te profileren, krampachtig aan een collectieve vakantieperiode vasthoudt.

Een bedrijfstak die zich de waarden van de ‘nieuwe economie’ probeert toe te eigenen, maar wat betreft de vakantieperiode in het oude denkpatroon blijft steken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat laatste ook voor deze krant geldt. Met het slechts twee keer per week verschijnen in de zomerperiode is deze krant een getrouwe afspiegeling van de bedrijfstak. Zelfs de (bouw)journalist lijdt al sinds mensenheugenis aan het bouwvak-conformisme. Het voorstel van FNV Bouw de zomersluiting ter discussie te stellen – overigens geen nieuw idee – verdient steun en navolging. Afschaffing van de bouwvak zal, zeker op termijn, in het voordeel van alle partijen zijn: werkgevers en werknemers. De werknemer kan op vakantie op het moment dat hij (zij) en zijn (haar) partner dat zelf willen. De bouwvakker, die minder traditioneel is dan velen denken, kan op deze wijze invulling geven aan eigen werk- en rusttijden. De werkgever zal, als hij het stadium van aanpassing en gewenning voorbij is, de bedrijfseconomische voordelen zien van het doorwerken in de zomer. Veel werkgevers zijn het overigens van harte eens met het voorstel van de vakbond, ook als ze zelf nog steeds vasthouden aan de oude, vertrouwde werkelijkheid. In de praktijk blijkt het immers moeilijk te zijn het bedrijf open te houden, als ruim 80 procent van de sector de bouwplaats heeft verruild voor een camping op de Veluwe of een zonnig strand aan de Costa Brava. Zeker als ook de toeleveranciers zich onder de vakantiegangers hebben geschaard. De huidige voor- en nadelen van de (verkapte) bouwvak zijn uitvoerig bij iedereen bekend. Afschaffing van de collectieve vakantie betekent een betere spreiding van werk, minder overwerk, minder gestreste werknemers (het karwei hoeft immers niet meer voor de bouwvak geklaard te zijn) en minder bouw- en faalkosten. Als grootste voordeel van de bouwvak wordt wel de overzichtelijkheid genoemd. Iedere partij in de bouwkolom weet precies waar zij aan toe is. De bouwer bouwt niet, omdat de leverancier niet levert. De leverancier levert niet, omdat de bouwer niet bouwt. En het is toch al zo moeilijk de werkzaamheden van bouwvakker, loodgieter en installateur op elkaar af te stemmen. Een collectieve sluiting is daarom wel zo gemakkelijk. Maar duidelijk is dat de voordelen voor iedereen uiteindelijk groter zullen zijn. “Dichtgaan is niet marktconform”, zei een woordvoerder van VGBouw onlangs. Maar hij voegde er aan toe dat voor veel bouwbedrijven het openblijven in de zomer moeilijk te organiseren is en sluiten de gemakkelijkste weg. Waarmee de essentie van de bouwvak is teruggebracht tot een organisatorisch probleem en vastgeroeste gewoonten. Het blijft uitermate vreemd dat een bedrijfstak die voor de eigen werknemers flexibelere werktijden bepleit (met name werkgevers) een volle maand op slot gaat, terwijl er geen betere tijd is om te bouwen. Het is het verhaal van de ijscoventer die ’s zomers geen ijs verkoopt.

Reageer op dit artikel