nieuws

Architectonisch verantwoorde bevestiging

bouwbreed

Zonnepanelen eenvoudig en snel inpassen in een bestaand of nieuw pannendak. Daarvoor bedachten twee werknemers van Stork een modulair bevestigingsstelsel. Het wordt al in de praktijk toegepast, maar is alleen verkrijgbaar voor het meest verkochte type pv-systemen.

octrooi

nummer: 1009783 octrooihouder: Stork Nolte EMT, Heerlen uitvinders: H. Beuving en J. Pereira

Modulair, dat is het kernwoord bij het bevestigingsstelsel uit dit octrooi. Belangrijke onderdelen zijn de U-vormige profielstukken, waarvan een of twee zijwanden een paneel ondersteunen. Neem bijvoorbeeld een zadeldak met een enkel zonnepaneel, waarvan de korte zijden evenwijdig lopen aan de dakgoot en de lange zijden loodrecht daarop. Je zou ook kunnen spreken over horizonale en verticale zijden. In dit geval zijn vier profielen nodig: een onder- en een bovenprofiel en twee verticale zijprofielen. Bij panelen naast elkaar zijn verticale tussen- of gootprofielen nodig. Een tweede rij panelen daarboven vergt ook horizontale gootprofielen. Alles in standaardmaten, afgestemd op de paneelmaten van Shell en BP. De twee wanden van het U-vormige gootprofiel ondersteunen met hun vrije, geïsoleerde uiteinde elk een zonnepaneel. De schroeven waarmee het geheel vastzit op een horizontale panlat gaan niet door de bodem van de U, maar door de flenzen van een omega-vormige bevestigingsbeugel. Zo blijft het profiel bruikbaar voor de afvoer van hemelwater.

Waterdicht

Was er dan zoveel behoefte aan een nieuw systeem? Volgens H. Beuving, oud-directeur van Stork Nolte, wel. Zonnepanelen steken altijd boven de pannenlijn uit en sommige bevestigingsmethoden vergen zelfs gaten in het dak. Daarnaast schijnt het geheel veel te vaak niet goed waterdicht te zijn. Het door Beuving en zijn toenmalige verkoopleider J. Pareira ontwikkelde bevestigingsstelsel maakt een eenvoudige en snelle montage van zonnepanelen mogelijk, ongeacht de onderlinge afstand van de panlatten. De aansluiting op de dakpannen is waterdicht en de profielen hebben een geïntegreerde hemelwaterafvoer. De profielen zijn ook relatief goedkoop en snel te produceren, bijvoorbeeld door extrusie of door het vouwen van een vlakke plaat.

Inpasbaar

Het bevestigingssysteem is inmiddels op de markt, met profielen van roestvast staal, en is al op meerdere projecten toegepast. De uitvinder noemt het uiteindelijke resultaat zelf ‘architectonisch redelijk aantrekkelijk’, omdat de panelen bij zijn methode nauwelijk boven de pannen uitsteken. In samenwerking met Atag zijn qua maatvoering inpasbare zonnecollectoren ontwikkeld voor aansluiting op een zonneboiler. Te laat voor de octrooiaanvraag, maar wel in de handel. Klein probleem vormt nog de exclusieve afstemming van het bevestigingsstelsel op de panelen van Shell en BP. Voor andere formaten zijn aangepaste profielen nodig. Die komen alleen in productie als er vraag naar is, zo werkt dat.

Reageer op dit artikel