nieuws

Anti-fileplan Netelenbos onaangetast

bouwbreed Premium

Het anti-fileplan van minister Netelenbos blijft onaangetast. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren de motie van VVD en CDA verworpen waarin het spitstarief werd losgekoppeld van de investeringen in wegen en openbaar vervoer.

Door de ruzieachtige toon van coalitiepartijen PvdA en VVD afgelopen dinsdagavond, zag de RPF af van steun aan de motie. Die werd gisteren met 68 stemmen voor en 70 stemmen tegen verworpen. De drie stemmen van de RPF hadden de doorslag kunnen geven naar de andere kant. Fractievoorzitter Stellingwerf van de RPF gaf aan zich wel in de motie te kunnen vinden, maar zag vanwege de “hoge toon” waarop VVD en CDA debatteerden over het anti-fileplan af van steun. PvdA-Kamerlid Van Gijzel was woedend op zijn VVD-collega Hofstra, die minister Netelenbos (verkeer) beschuldigde van chantage van de regio Utrecht in de onderhandelingen over het spitstarief. Netelenbos noemde de aantijging, die ook het CDA bezigde, “buitengewoon grof”. De minister toonde zich geërgerd dat Kamerleden “veel zand in de machine gooien aan het eind van het spel. En dat is iets wat me niet aanstaat.” Hofstra was van mening dat de geplande investeringen in wegen en openbaar vervoer gewoon door moeten gaan, ook als Utrecht volhardt in zijn afwijzing. Minister Netelenbos wil, als een regio de tolpoorten niet slikt, investeringen in infrastructuur heroverwegen omdat alle onderdelen in het anti-fileplan nauw samenhangen. “Selectief winkelen is niet mogelijk.” Volgens Hofstra riekt dit naar chantage. De PvdA en D66 waren het met de minister eens dat het anti-fileplan een geheel vormt. Deze fracties vonden dat Hofstra zijn kritiek veel eerder had moeten ventileren en niet op het moment dat Netelenbos op het punt staat akkoorden te tekenen met de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. “U heeft zitten slapen”, aldus Van Gijzel. De liberaal diende samen met het CDA een motie waarmee de bodem onder het anti-fileplan uitvalt. Het voorstel koppelt rekeningrijden los van de investeringen in wegen en openbaar vervoer. Alleen de bijdrage van Netelenbos aan het mobiliteitsfonds zou mogen worden geschrapt. Van Gijzel eiste, in wat hij noemde ‘een persoonlijk feit’, dat Hofstra het verwijt van chantage aan het adres van de minister zou intrekken. “Anders moet u aangifte doen bij de politie, want chantage is een onrechtmatige daad”, aldus Van Gijzel. De regio’s hebben tot uiterlijk volgende week de tijd om minister Netelenbos te laten weten of ze willen meewerken of niet. In oktober presenteert de minister dan een ‘totaalplan’ aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel