nieuws

Alle ogen zijn gericht op de binnenstad

bouwbreed Premium

De gemeente Bergen op Zoom heeft de ambitie om de binnenstad in de komende jaren een ware metamorfose te laten ondergaan. In de afgelopen jaren heeft het stadsbestuur in nauwe samenspraak met de bewoners van Bergen op Zoom plannen opgesteld om het centrum van de stad in de volledige breedte op te waarderen.

Hiertoe zijn twee hoofdpunten opgesteld. “We willen allang nieuwe bestrating in de binnenstad”, vertelt projectleider W.G. Wille. “Maar dat is een zeer kostbare en vooral tijdrovende onderneming. Daarom hebben we lang gewacht alvorens de knoop definitief door te hakken. We kunnen het beter in één keer goed doen, was de gedachte. Uiteindelijk zijn we twee jaar geleden begonnen met de vernieuwing van de bestrating. Dat project kost ongeveer dertig miljoen gulden en vraagt ontzettend veel werk van ons. Het duurt nog wel twee jaar voordat we daarmee klaar zijn. Er worden bijzonder moderne technieken gebruikt om het oude straat- en sfeerbeeld te herstellen.” De kosten van de bestratingswerkzaamheden zijn zo hoog, omdat de gemeente een historiserende bestrating van groot belang acht voor de verdere ontwikkelingen in de binnenstad. “Want ons tweede speerpunt is het Paradeproject. Dat zou volledig in het niet vallen als er moderne straatstenen liggen.” Het Paradeproject bestaat uit een veelheid aan nieuwbouw- en renovatieprojecten in de binnenstad. “In ons winkelcircuit ontbreekt nog een goede aansluiting tussen de twee winkelstraten. Er liggen nu twee pleinen die eigenlijk geen plein zijn. Er komen nauwelijks mensen naar die pleinen, waardoor de winkelstraten niet worden doorgetrokken. Daarom gaan we deze twee pleinen aantrekkelijker maken. Het ene plein wordt statig en formeel, het andere open, speels en asymetrisch. Verder bouwen we twee nieuwe parkeergarages met vijfhonderd plaatsen in die buurt om dat gedeelte van het centrum een nieuwe functie te geven.” Naast de versterking van de winkelroute bouwt MAB -die voor het overgrote deel van alle projecten is aangetrokken als projectontwikkelaar en bouwer- 18.000 vierkante meter aan commerciële ruimte in de binnenstad. Hiervan is 8.000 vierkante meter daadwerkelijk nieuwbouw. Het overige gedeelte is reconstructie. “Maar de renovatie van onze monumenten zijn de echte uitdaging voor Bergen op Zoom”, stelt Wille. “Het Postkantoor, een markant gebouw in het centrum, wordt de komende jaren volledig gerestaureerd. Het opmerkelijke hieraan is de doorgang die we in het gebouw gaan maken. Nu staat het gebouw eigenlijk midden in de winkelstraat. Maar zodra we de opening in het gebouw realiseren, ontstaat er een nieuwe winkelroute. Daarnaast krijgt het gebouw een nieuwe functie omdat het als verbindingspunt gaat dienen.” In 2005 hoopt de gemeente klaar te zijn met alle projecten.

Reageer op dit artikel