nieuws

Werkloze bouwvakkers uit Wallonië hard nodig in Vlaamse bedrijven

bouwbreed Premium

De Vlaamse minister Sauwens (economie) wil dat werkzoekende Waalse bouwvakkers massaal worden aangetrokken om de vacatures in de bouw in Vlaanderen op te vullen. De Vlaamse aannemersbond (VCB) is het daarmee eens. Sauwens wil overigens niet alleen Waalse bouwvakkers in Vlaanderen aan het werk krijgen, ook andere werklozen in Wallonië zouden de taalgrens moeten oversteken om de tienduizenden vacatures in verschillende Vlaamse sectoren op te vullen.

Volgens Sauwens is het hoog nodig dat de Waalse werklozen massaal in Vlaanderen komen werken, anders is het Belgische stelsel van de sociale zekerheid en de pensioenen binnen afzienbare tijd niet meer te betalen. Volgens de VCB zijn steeds meer Vlaamse bouwbedrijven materieel en financieel in staat grote bouwprojecten aan te vatten. Maar ze moeten daarvan afzien bij gebrek aan geschikt personeel. Nog nooit is het verschil tussen het aantal beschikbare werkzoekenden in de bouw en het aantal vacatures bij bouwbedrijven zo groot geweest. In juni daalde het aantal werkzoekenden in de bouw tot 6670 (eenderde minder dan in juni 1997). Tegelijkertijd nam het aantal lopende vacatures van bouwbedrijven verder toe tot 3184, ofwel 180 procent meer dan in juni 1997.

Import

In Wallonië zijn momenteel 14.000 bouwvakkers op zoek naar werk. Toch bedraagt de werkgelegenheid in de Waalse bouw nog niet eens de helft van die in Vlaanderen. De VCB vindt dat minister Sauwens gelijk heeft als hij import van bouwvakkers uit verre landen (Centraal- en Oost-Europa) afwijst en ervoor pleit in eerste instantie te putten uit het arbeidspotentieel in de buurregio’s, meer in het bijzonder in Wallonië. Daardoor daalt de werkloosheid in de Waalse bouw en vermindert de spanning op de Vlaamse bouwmarkt. Ook wordt een opwaartse loonspiraal vermeden, zo zegt de VCB. Momenteel vindt er al een uitwisseling plaats van werknemers tussen Vlaanderen en Wallonië maar dat gebeurt op zeer kleine schaal. Volgens de VCB komt Nederland niet in aanmerking als leverancier van bouwvakkers voor de Vlaamse bouw, omdat ook daar een nijpend tekort aan personeel bestaat. Noord-Frankrijk komt wel in aanmerking en zou bouwvakkers kunnen leveren voor bedrijven in West- en Oost-Vlaanderen. De VCB wijst erop dat er dan wel taalcursussen nodig zijn, onder meer met het oog op de veiligheid in de bouw.

Moeite

Ook in Vlaanderen zelf bestaat nog een zeker arbeidspotentieel, maar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening (VDAB) heeft de grootste moeite werkloze bouwvakkers te motiveren om aan de slag te gaan. De federale Belgische regering heeft daarom onlangs sanctiemaatregelen goedgekeurd om tegen werkweigeraars op te treden. Tenslotte bestaat er nog een reserve aan bouwvakkers die wordt gevormd door erkende politieke vluchtelingen en kandidaat-politieke vluchtelingen. Volgens de VCB beschikken deze arbeidskrachten niet over voldoende technische vaardigheden, maar hun opleidingsniveau ligt wel hoger dan dat van de Vlamingen die nu nog werk zoeken. Het grote voordeel dat deze arbeidskrachten bieden, is dat ze duidelijk gemotiveerd zijn, hetgeen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor heel wat aannemers van doorslaggevend belang is.

Reageer op dit artikel