nieuws

Verfsite geeft zicht op veiligheid

bouwbreed

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) heeft een nieuwe website op Internet geopend. Belangrijkste onderdeel van de site is een uitgebreide lijst met producten die voldoen aan de zogeheten Vervangingsregeling.

De VVVF wil met deze informatie schilders helpen bij het selecteren van verf en aanverwante producten die ze volgens de nieuwe arboregels binnenshuis mogen verwerken. Doorslaggevend daarbij is het gehalte vluchtige organische oplosmiddelen (VOS) in die producten. Zo mag lak voor gebruik binnenshuis per liter nog maar maximaal 125 gram vluchtige oplosmiddelen bevatten, en muurverf maximaal 75 gram. De lijst op de website van de VVVF is een voorlopige, die regelmatig zal worden aangevuld. Toch staan er al honderden producten op, van een veertigtal producenten. Zoeken kan op artikel- of op fabrikantnaam. Via een handige button is de complete lijst als pdf-file te downloaden naar de eigen computer. Uitgeprint komt dat neer op een pak van ongeveer zeventig pagina’s. Het adres van de nieuwe site is www.vvvf.nl.

Arbeidsinspectie

De opgenomen informatie is aangeleverd door de verfproducenten en verder niet op juistheid gecontroleerd. Wel is voor opname een schriftelijke verklaring nodig dat het betreffende product inderdaad voldoet aan de eisen van de Vervangingsregeling. De lijst is overigens niet alleen bestemd voor werkgevers, maar ook voor de individuele werknemer die zich afvraagt of hij van zijn baas niet toevallig moet werken met een restpartijtje verf dat teveel VOS bevat. Volgens VVVF- directeur Terpstra heeft ook de Arbeidsinspectie grote belangstelling voor de on line informatie. Gewapend met een recent uitgeprinte lijst kunnen controleurs bij twijfel ter plekke nagaan of de op een bepaald project gebruikte producten inderdaad aan de eisen voldoen.

Vrijwillige etikettering

De verfbranche werkt op vrijwillige basis hard aan het verspreiden van informatie over producten die veilig genoeg zijn voor verwerking binnenshuis. Zo zijn dit jaar de eerste verfblikken op de markt verschenen met daarop een aanduiding over het al dan niet voldoen aan de Vervangingsregeling. Alle toegelaten producten krijgen uiteindelijk de aanduiding ‘Geen/zeer weinig oplosmiddelen: voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo’. Op de andere staat óf ‘Oplosmiddelarm’ íof ‘Oplosmiddelrijk’, in beide gevallen gevolgd door: ‘voldoet voor professioneel gebruik binnen aan niet arbo’. Op doe-het-zelfproducten vervalt de opmerking over arbo, aangezien de per 1 januari ingegane Vervangingsregeling alleen geldt voor professionele schilders.

Verpakking

De lijst op de VVVF-website moet vooral uitkomst bieden in de periode waarin nog niet alle verf en aanverwante producten zijn voorzien van deze aanduidingen. Het opnemen van de nieuwe, informatieve teksten op de verpakking is overigens niet wettelijk verplicht, maar gebaseerd op onderlinge afspraken met allerlei belanghebbende organisaties. Verboden te kopiëren De VVVF wil met de nieuwe Internet-lijst alle professionele schilders laten zien welke producten ze volgens de arboregels binnenshuis veilig kunnen verwerken. Met één druk op de knop kun je alle informatie als pdf-file downloaden naar je eigen computer en printen, laat de begeleidende tekst op de site weten. Des te merkwaardiger dat onderaan elke pagina van de lijst staat: ‘deze lijsten mogen niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd, in het verkeer gebracht of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van de VVVF. Diegene die inbreuk maakt op dit copyright wordt zonodig in rechte vervolgd.’ Als je echt dit soort informatie op grote schaal wil verbreiden, moet je kopiëren en offline-verspreiding juist aanmoedigen.

Reageer op dit artikel