nieuws

Veel interesse voor demo’s IFD-bouwen

bouwbreed

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft 85 aanvragen ontvangen voor de status van Demonstratieproject Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD-bouwen).

In deze tweede wervingsronde gaat het om zestien haalbaarheidsonderzoeken en 69 concrete projectvoorstellen. Voor de aanvragen is in totaal 7,3 miljoen gulden beschikbaar, waarvan maximaal een half miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken. Het programma IFD- bouwen is vorig jaar opgezet in opdracht van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken. Doel is via concrete bouwprojecten te laten zien welke vernieuwende werkwijzen en bouwconcepten met behulp van IFD- bouwen mogelijk zijn. Op 11 december wordt tijdens een manifestatie bekendgemaakt welke projecten de demonstratiestatus ontvangen.

Reageer op dit artikel