nieuws

Vangnetten zelden conform norm

bouwbreed Premium

Het ongeluk met een vangnet dat deze week plaatsvond in Wateringen (zie Cobouw 22 augustus) kan niet los gezien worden van het feit dat Nederland achterloopt met het toepassen van vangnetten die conform de nieuwe Europese norm EN-1263-1 zijn gemaakt. Een rondgang langs bouwplaatsen waar netten hangen laat snel zien dat in de meeste gevallen nog netten hangen die niet aan deze norm voldoen.

Het zijn de al een tiental jaren gangbare (geknoopte) netten van polyethyleen. De norm is weliswaar door de Europese lidstaten enkele jaren geleden reeds geratificeerd, maar de implementatie loopt bij ons schromelijk achter. In de ons omringende landen zoals Duitsland, Engeland en Frankrijk is het reeds jaren uit den boze om op bouwplaatsen iets anders aan te brengen dan netten die aan deze norm voldoen. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het misverstand dat de Europese norm slechts een nieuwe naam zou zijn voor de oude DIN norm voor vangnetten; een norm die in Nederland overigens niet verplicht was opgelegd. Niets is echter minder waar: de nieuwe norm is anders van opzet en pakt veel strenger uit. De Europese norm schrijft geen bepaald materiaal voor, maar stelt duidelijke eisen aan sterkte en energieopname. Voorts worden hoge eisen gesteld aan verouderingstests, die de fabrikant dan ook moet uitvoeren. Naast al deze aspecten stelt de norm ook strenge eisen aan de bevestiging van de netten. Er zijn fabrikanten die netten maken die aan de EN-1263-1 voldoen. Een goede bron om erachter te komen welke leveranciers zich uitsluitend tot dergelijke kwaliteitsnetten beperken is het veiligheidsinstituut Aboma Keboma te Ede (tel. 0318-633300).

Reageer op dit artikel