nieuws

Sonderen écht continu met buizenrobot

bouwbreed Premium

De menselijke factor lijkt te verdwijnen bij het sonderen nu A.P. van den Berg BV de sondeerapparatuur heeft gerobotiseerd. Het is een doorontwikkeling van de eerder door deze onderneming geïntroduceerde continue sondeermethode.

De continue sondeerapparatuur, Coson, kent twee klemmen, waarbij de bovenste de sondeerbuis een eind de grond in drukt, waarna de tweede het overneemt. Tegelijk wordt op de bovenste door middel van mankracht de volgende buis geplaatst. Deze apparatuur geeft een betere kwaliteit sonderingen dan de traditionele sondeermethode. “Je krijgt geen dissipatie-effecten”, zegt algemeen directeur ing. E. Welling. De methode is al een paar jaar in productie. Pasgeleden is een eerste systeem aan het Amerikaanse onderzoeksinstituut Argonne National Laboratory in Chicago geleverd. “Ze kiezen voor ons systeem vanwege de betere kwaliteit van de meetgegevens, maar ook vanwege de grotere terugverdiencapaciteit”, zegt de directeur. Vooral bij grote projecten wordt er per dag circa een half uur uitgespaard, waardoor de meerinvestering in ongeveer twee jaar is terugverdiend. Op een groot congres in september toont het instituut de sondeerrups aan de Amerikaanse markt.

Gerobotiseerd

Is Coson relatief nieuw, bijna revolutionair is de Autocoson die de Heerenveense firma ontwikkelde. Het eerste systeem is bijna gereed. De Groninger firma Brittenborg gaat het exclusief toepassen voor het aanbrengen van verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW). Bij de sondeerrobot plaatst een robot de vervolgbuizen. Het idee voor de robot lag al vanaf midden jaren negentig op de plank in Heerenveen. “Doordat we nu ook VBWW de grond in drukken hebben we het systeem verder geperfectioneerd”, verklaart Welling de innovatie. Achter de twee klemmen staat een robot, die van een carrousel de volgende buis pakt. Hij brengt deze boven de bovenste klem, waarop een draaistuk is gemonteerd dat de buis op de vorige vastschroeft. Bij het drukken van de bodemwarmtewisselaars gaat het om een holle buis, bij sonderen niet. Dan wordt de buis gevuld door een kabel die de meetgegevens naar de computer doorgeeft.

Meetgegevens

“Bij het sonderen stuiten we op het probleem hoe we de meetkabel konden elimineren terwijl de meetgegevens toch optimaal blijven.” Meerdere varianten werden door de Heerenveense techneuten onderzocht. Akoestiek onder andere. Maar zelfs na het toepassen van meerdere filters om lawaai en ruis weg te filteren, was de eindconclusie dat het alleen kon met uitgeschakelde motor. “Daarom hebben we gekozen voor de optische verbinding van de glasfiberstaaf”, legt Welling uit. De meetgegevens blijven van hoge kwaliteit, ondanks een kleine onderbreking bij de aansluiting. De robotisering geeft de bedienende man tijd andere werkzaamheden te doen. Met de robotisering is het optimum in het productieproces bereikt volgens de directeur. Daarom richt de onderneming zich nu meer op de verdere ontwikkeling van de meetsonde. In een internationaal samenwerkingsproject van de onderneming met de TU Delft en de universiteit in Poznan is een sonde met een tweede kleefmantel ontwikkeld. De taps toelopende sonde zorgt ervoor dat het gat continu verwijdt wordt, waardoor continu gemeten wordt. Proefnemingen in zand waren succesvol, onderzoek in andere grondsoorten is nog gaande. “Nu meet je sommige gegevens door het opblazen van een ballon met een bepaalde interval. Dat is dan verleden tijd”, aldus de Heerenveense ondernemer.

Straling

Naast de bekende parameters, meet de nieuwe sonde ook de gammastraling, waarmee de dichtheid van de bodem bepaald kan worden. Met een andere sonde kan de pH-redoxwaarde en de elektrische geleidbaarheid in de bodem worden vastgesteld. In samenwerking met het Russische instituut wordt een nieuwe meetsonde ontwikkeld voor de Radonstraling.

Coson is vrij nieuw, Autocoson bijna revolutionair

Reageer op dit artikel