nieuws

Regels en feiten over asbest

bouwbreed

Nog steeds rijzen er regelmatig vragen over asbest. Het is nuttig om daarom alle regels en feiten nog eens op een rijtje te zetten. Wat voor asbest bestaat er en wat zijn de regels bij verwijdering.?

Wit asbest komt het meeste voor (chrysoliet), blauw asbest (crocidoliet) in mindere mate en bruin asbest (amosiet) is vrij zelden toegepast. Overigens is de kleur van asbest niet zonder microscoop waarneembaar. Het herkennen van asbest is buitengewoon moeilijk. Daarvoor moet iemand echt ‘kenner’ zijn. Een willekeurige adviseur in de vastgoedbranche zal dan ook niet altijd daadwerkelijk kunnen onderbouwen of een pand asbest bevat of niet. Het gebruik van blauw asbest is al sinds 1978 niet meer toegestaan. Vanaf 1983 is het niet meer toegestaan om losgebonden asbestbevattende producten in de handel te brengen. In 1991 werd een einde gemaakt aan de toepassing van asbestmaterialen in remproducten. Voorts is van belang dat sinds 1993 het in voorraad houden, bewerken en hergebruiken van asbesthoudende producten is verboden. Indien in een bedrijf hechtgebonden asbest aanwezig is (nog lang geen uitzondering!) hoeft dit niet verwijderd te worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het asbest geen enkel gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren (bijvoorbeeld door eenvoudig losraken en dergelijke). Wordt een asbestbevattende installatie danwel een pand met asbest afgebroken, dan moet een vergunning worden aangevraagd. In beginsel moet dan ook melding worden gedaan bij de Arbeidsinspectie. Bedrijven die asbestonderzoek verrichten danwel saneringen uitvoeren dienen aan allerlei eisen te voldoen. Er is sprake van zogenaamde gecertificeerde bedrijven (Komo procescertificaat). Voor zowel sloop (BRL5050) als onderzoek (BRL5052) is een landelijke richtlijn vastgesteld. Overigens moeten ondernemers zelf zorgdragen voor een verantwoorde wijze van afvoer. Gaat het om niet gebroken asbestvoorwerpen, dan mag zonder vergunning vervoerd worden. Het afval moet wel in plastic ingepakt zijn en voorzien van asbeststickers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels