nieuws

Provinciaal adviesorgaan tikt gemeente Breda op de vingers

bouwbreed Premium

De Provinciale Planologische Commissie (PPC) in Noord-Brabant vindt dat de gemeente Breda te veel aan verstedelijking denkt.

Volgens het adviesorgaan mag het stadsbestuur de natuurlijke ontwikkeling in de gemeente niet uit het oog verliezen. Die conclusie trekt de PPC na bestudering van het bouwplan voor 45 villawoningen aan de rand van de wijk Asterd in Breda. De gemeente ziet geen problemen in verdere uitbreiding van de wijk. Bovendien hoopt zij met dit bouwproject weer een stap dichter bij de Vinex-taakstelling te komen. De PPC is het niet eens met die stelling en vindt dat er in plaats van extra woningen juist meer aan de ecologische waarde van het beoogde bouwgebied moet worden gedaan. Bovendien zou het belang van de woningen voor de taakstelling te verwaarlozen zijn. Breda bouwt momenteel aan drie Vinex- wijken met in totaal bijna 5000 woningen. In veel gevallen nemen Gedeputeerde Staten (GS) de adviezen van de PPC over. Mocht deze een negatief advies geven, dan is de kans groot dat GS het bestemmingsplan verwerpen.

Reageer op dit artikel