nieuws

Praktijkproef: effect van opleiding goed meetbaar

bouwbreed

Het effect van opleidingen is uitstekend te meten. Dit blijkt uit een praktijkproef die is uitgevoerd in opdracht van BOB Kennisoverdracht en de Stichting Kader en Ondernemingsopleiding Bouwbedrijf (KOB). Onderwijskundig bureau A&O Consultants verrichtte mede het onderzoek op basis van een onder auspiciën van het AVBB eerder ontwikkeld theoretisch model.

Een bedrijf dat geld pompt in opleidingen, investeert in zijn personeel. Het is derhalve logisch te vragen welk rendement dat oplevert, zo motiveren E. de Groot van BOB en J. Nijbijvank van KOB het onderzoek. Dat rendement kan worden gevonden door te onderzoeken wat cursist en bedrijf van de opleiding verwachten, welke voorkennis over het onderwerp aanwezig is en hoe die kennis na afloop van de opleiding is toegenomen.

Testen

Hoe langer de cursus duurt, hoe moeilijker het effect te meten is. Vooral waar het gaat om in-company trainingen die jaren duren. In die gevallen moet de test de hele cursus duren. BOB en KOB willen als service aan hun klanten aanbieden dat ze gedurende de looptijd van het traject de resultaten testen. Bij confectiecursussen gaan ze het effect van de cursus steekproefsgewijs testen. Aantonen dat een opleiding effect heeft gehad, vraagt een forse inspanning. Er zit veel papierwerk bij. BOB en KOB onderzoeken momenteel hoe dit kan worden vereenvoudigd. Nijbijvank en De Groot benadrukken dat als een bedrijf werkelijk de vruchten wil plukken van de cursussen die het personeel heeft gevolgd, het noodzakelijk is dat binnen de onderneming voorwaarden aanwezig zijn om maximaal gebruik te maken van de opleidingen. Uiteraard moeten er voldoende mogelijkheden zijn om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Anders raakt het geleerde weer snel op de achtergrond.

Doel

Daaruit vloeit voort dat wanneer personeel cursussen gaat volgen, vooral moet worden bekeken wat het bedrijf hiermee wil bereiken. Momenteel wordt het opleiden te veel gezien als doel voor een bepaalde persoon. Daarnaast moeten opleidingsinstituten beter inspelen op de behoeften van de bedrijven die hun personeel op cursus sturen. Met andere woorden: er moet meer maatwerk worden geleverd.

Reageer op dit artikel