nieuws

Noorden wil meer bouwgrond van minister Pronk

bouwbreed

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe willen dat minister Pronk van VROM Noord-Nederland de komende twintig jaar 7000 hectare grond meer toebedeeld om te ontwikkelen als bedrijfsterrein en voor de land- en glastuinbouw.

Pronk wil het Noorden nu ‘slechts’ 12.000 hectare toebedelen, zo bleek tijdens overleg over de totstandkoming van de Vijfde nota ruimtelijke ordening. De grotere claim is volgens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gerechtvaardigd, omdat er in het Langman-akkoord is berekend dat het Noorden de komende tien jaar een extra banengroei van 43.000 arbeidsplaatsen mag verwachten. Om die ontwikkeling in goede banen te leiden, is 19.000 hectare ontwikkelingsgrond nodig. De grond is er en voor het overgrote deel ook nog binnen de reeds aangewezen kernzones, zo stelt SNN. Pronk heeft de provincies al laten weten rekening te zullen houden met de afspraken die in het Langman-akkoord zijn gemaakt. Ook de effecten van de nog aan te leggen Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen zullen in de toewijzing van de gronden worden meegenomen, stelt Pronk in een reactie aan de drie noordelijke provincies. Of dat ook betekent dat de minister ingaat op het verzoek van Noord-Nederland, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel