nieuws

Motorregeling moet storingsvrij zijn

bouwbreed

Frequentieomvormers (FO’s) kennen steeds meer toepassingen. Bij het schakelen van een FO kunnen elektromagnetische velden met zeer hoge frequenties ontstaan. Die kunnen problemen veroorzaken met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Installateurs zijn verplicht een installatie met CE-markering af te leveren. Die moet aan de EMC- richtlijn voldoen.

FO’s zitten onder meer verwerkt in de aandrijving van transportbanden en hijstoestellen en pompen voor de drinkwatervoorziening. In kantoren sturen FO’s vaak ventilatoren en airconditioners aan. De elektromagnetische velden die ontstaan bereiken soms 100 MHz en kunnen aanzienlijke storingen veroorzaken. De kabel tussen FO en elektromotor moet de EMC maximaal dempen en ongevoelig zijn voor trillingen. Op de kabel moet het Kema-keur staan. De regels schrijven een moeilijk brandbare kabel volgens IEC 60332-3 voor, terwijl de veiligheidsaarde overeen moet komen met tabel 54F uit de NEN 1010 vijfde druk.

Voedingskabel

Draka uit Amsterdam ontwikkelde voor het gedeelte tussen FO en elektromotor een secundaire voedingskabel. Deze VULTO-EMC mb kent een symmetrische opbouw en drie fase-aders. Een concentrisch scherm voorkomt uitstraling van elektromagnetische stoorsignalen. Om die reden kan de kabel in dezelfde goot als zwakstroomkabels worden gelegd. Het scherm functioneert optimaal met een tweezijdige en zo laagohmig mogelijke aarding. De laagohmigheid blijft behouden wanneer het scherm van kabels langer dan vijftig meter om de 25 meter wordt geaard.

Overbodig

Het koperen scherm vervult een dubbelfunctie; het zorgt voor elektrische afscherming en fungeert als beschermingsleiding. Dat laatste maakt een aparte aardader overbodig. Daarmee vervalt de aansluiting op de PE-klem. De verbinding met de veiligheidsaarde loopt via de motorbehuizing. Wie de PE-klem toch wil aansluiten, moet daarvoor EMC- wartels met een aftakring gebruiken. De dubbele functie van het scherm biedt onvoldoende mechanische bescherming. Toegepast als grondkabel moet er een extra mechanische bescherming omheen in de vorm van een buis. De standaardgrondkabel VULTO/VULTA beschikt weliswaar over een afdoende mechanische bescherming, maar die houdt hoogfrequente velden niet tegen.

Verlies

De installateur moet rekening houden met spanningsverlies door de hogere harmonischen. De hoogfrequente stroom veroorzaakt extra warmteontwikkeling in de kabel. Om die reden moet de maximaal toelaatbare stroom worden verlaagd. De praktijk leert dat bij 50 Hz een reductie van tien procent volstaat. De hoogfrequente stroom heeft tevens een negatieve invloed op de reactantie, wat een spanningsverlies van zo’n tien procent veroorzaakt.

Reageer op dit artikel