nieuws

Minder overwerk: ideeën te over

bouwbreed

Werkgevers en vakbonden in de bouwsector zijn overtuigd van de noodzaak het vele overwerk terug te dringen. Diverse ideeën en voorstellen doen de ronde, die bij de onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao ongetwijfeld de revue zullen passeren.

I. van den Besselaar, secretaris sociale zaken van VGBouw, pleit voor een beperking van het aantal roostervrije dagen. De vakbonden zien meer in het beperkt inzetten van vutters (Hout- en Bouwbond CNV) of gewoon het minder aannemen van werk (FNV Bouw). Vianed geeft de voorkeur aan het gelijkmatiger aanbesteden en flexibeler uitvoeringstermijnen voor uitvoerende gww-bedrijven. “In tijden van grote werkloosheid zijn de roostervrije dagen op initiatief van de bonden ingevoerd om het werk evenrediger over de mensen te verdelen. Dat zou nu best wat minder kunnen”, licht Van den Besselaar zijn voorstel toe.

Zaterdag

Verlenging van de bedrijfstijd zou volgens hem eveneens een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dat is een suggestie die onlangs ook AVBB-voorzitter Brinkman heeft gedaan. Van den Besselaar acht het niet onmogelijk dat over enkele jaren in de bouw de zaterdag een gewone werkdag zal zijn. In de sector kan dan zes dagen worden gewerkt. Werknemers kunnen zelf kiezen voor een vier- of vijfdaagse werkweek. Zo’n 40 procent van de bouwbedrijven verrichtte in juni overwerk; een derde deel van de bedrijven werkte zelfs op zaterdag, zo blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De toename van het overwerk is volgens prof. A. Buur van het EIB de uitdrukking van de “ultieme krapte op de arbeidsmarkt”. Hij wijst erop dat al diverse maanden achtereen het tekort aan personeel als “stagnatiefactor'” toeneemt. Voor de komende tijd ziet Buur een “verdere verkrapping” optreden, maar hij zegt dat er geen zekerheid is dat ook op langere termijn het huidige hoge productieniveau gehandhaafd blijft. Als dat wel het geval is, zal de bouw een proces van (verdergaande) rationalisatie doormaken, bijvoorbeeld door een groter accent te leggen op prefabricage. Al eerder voorspelde Buur dat de werkgelegenheid in de bouw dit jaar nog toeneemt, maar daarna langzaam afneemt.

Asielzoekers

“Structureel overwerk kan geen blijvende oplossing zijn”, zegt NVOB- woordvoerder H. Heutink. “Daar is niemand bij gebaat.” Het tijdig plannen van werkzaamheden en nog meer aandacht voor scholingsprojecten kan het personeelstekort voor een deel opvangen, meent hij. Zo steunt het NVOB onder meer een project, dat beoogt asielzoekers naar de bouw toe te leiden. Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van het onderhoud aan eigen woning in 2001 brengt dit jaar extra werk met zich mee. Maar Heutink durft niet te beweren dat daardoor volgend jaar het aantal opdrachten zal verminderen in dit segment van de bouwnijverheid. “Dat is koffiedik kijken.” F. Kokke, sectorbestuurder van FNV Bouw en cao-onderhandelaar, adviseert individuele bouwbedrijven met veel overwerk gewoon minder werk aan te nemen. “Dat gebeurt in onvoldoende mate. Je kunt niet meer werk aannemen dan je arbeidscapaciteit hebt.”

Op pagina 2: Vakbond: overwerk betekent uitputting van arbeidsaanbod.

Reageer op dit artikel