nieuws

Meeste internaten staan op instorten

bouwbreed Premium

Het jarenlange getouwtrek tussen Rijk en provincies, over wie het (groot) onderhoud van internaten voor jeugd- en jongerenzorg moet betalen, heeft in elk geval één proces in werking gesteld. Het niet meer te stuiten afbraakproces van de opvanghuizen.

In 1992 delegeerde het Rijk de jeugdzorg inclusief accommodatiezorg aan de provincies, maar hief kort voor de decentralisatie de bouwpot op. Daardoor zijn onderhoud en nieuwbouw in de lucht blijven hangen. “We hadden er nooit mee moeten instemmen”, reageert de provincie Noord- Brabant nu. In de afgelopen acht jaar verpauperden de (residentiële) opvanghuizen. De provincies luiden de noodklok. Er is geld nodig, veel geld voor achterstallig onderhoud, sloop en nieuwbouw. Via het IPO (Inter Provinciaal Overleg) proberen de provincies een structurele verhoging van het rijksbudget te krijgen. Een brief aan het Rijk is nog in voorbereiding. Intussen knijpen de lagere overheden restjes geld uit diverse tubes om een inhaalslag te maken. Noord-Holland reserveert 27 miljoen gulden voor negentien opvanghuizen. Noord-Brabant stelt 20 miljoen beschikbaar. Gelderland is nog bezig met een bouwkundig onderzoek en analyseert eind van dit jaar het totaalbedrag. Evenals veel andere provincies. Aan Jeugddorp Maria Rabboni in Teteringen (gemeente Breda) het twijfelachtige genoegen om in een reportage als voorbeeld te dienen. Veel internaten in Nederland kunnen zich echter aan Maria Rabboni spiegelen.

Op pagina 3: ‘Toestand internaat is een beschamende vertoning’.

Reageer op dit artikel