nieuws

Latijns-Amerika investeert flink in nutsvoorzieningen

bouwbreed

Latijns Amerika heeft een flinke achterstand in te halen bij de drinkwatervoorziening, riolering en waterzuivering.

Hiervoor moet de komende jaren, volgens schattingen van het Amerikaanse consultancybureau CG/LA Infrastructure, ongeveer 18 miljard dollar worden geïnvesteerd. Dit bedrag zal voor het grootste deel uit particuliere bronnen moeten komen. De overheidsbedrijven wijken steeds meer voor particuliere; soms werken ze samen en in andere gevallen worden er delen in concessie gegeven. Het meest voorkomend is echter de verlening van een concessie van openbare werken voor een bepaald gebied (gemeente of provincie). De concessionaris verplicht zich tot onderhoud van het bestaande net en een overeengekomen uitbreiding van drinkwatervoorziening, riolering en zuivering. In deze sector opereren meestal grotere Europese bedrijven, zoals Suez-Lyonnaise des Eaux, Vivendi en Aguas de Bilbao. De grotere economische en politieke stabiliteit, en met name het terugdringen van de inflatie, heeft de investeringen in infrastructuur fors doen toenemen. De gekozen vorm van concessies van openbare werken betekende de toegang tot buitenlandse kapitaal. En dat maakt het mogelijk de infrastructuur te verbeteren zonder te vervallen in begrotingstekorten.

Reageer op dit artikel