nieuws

Kosten HSL-Zuid lopen nog op na aanbesteding

bouwbreed

Bij de planning van megaprojecten als de HSL-Zuid is overschrijding van vijf tot tien procent na de aanbestedingscontracten normaal. Bestuursvoorzitter J.C. Huis in ’t Veld van adviesbureau DHV weet uit ervaring dat elke fase in het bouwproces zijn eigen onzekerheden kent. “Wie opdraait voor eventuele meerkosten is afhankelijk van de contractafspraken tussen opdrachtgever en bouwconsortia.”

DHV heeft samen met Holland Rail Consult de totale planvoorbereiding gedaan voor de hogesnelheidslijn van Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen. Met de aanleg is een bedrag van 9 miljard gulden gemoeid. Het bureau is bovendien medeverantwoordelijk voor de bewaking van het bouwproces. In de beginfase van de bouw lopen volgens Huis in ’t Veld de kosten altijd met enkele procenten op. “Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een slappere bodem op een gedeelte van het tracé, waar je net niet hebt geboord. Ook kan een tunnelbrand in Zwitserland consequenties hebben voor de veiligheidsvoorzieningen”, zegt hij in een interview met Cobouw naar aanleiding van de halfjaarcijfers van zijn onderneming.

Vernieuwend

Een eventuele kostenstijging is volgens Huis in ’t Veld niet het gevolg van ingewikkelde, onvoorspelbare bouwprocessen. “Zo technisch vernieuwend is de bouw van de HSL niet. Uiteindelijk is gekozen voor beproefde bouwmethoden. Het meest innovatieve onderdeel van de HSL is de boortunnel onder het Groene Hart van de Randstad. Daar heeft de aannemer zelf gekozen voor één grote tunnelbuis, waar wij uitgingen van twee. Het risico ligt in dit geval bij combinatie Koop Tjuchem-Bouygues.” De bovenbouw (rails en bovenleidingen) moet nog worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat die volledig (1,9 miljard gulden) door het bedrijfsleven wordt gefinancierd en geëxploiteerd. Voor de beschikbaarheid van de baan betaalt de Staat pas na openstelling in 2005 een jaarlijkse vergoeding. Op dit moment zijn nog drie consortia in onderhandeling met minister Netelenbos van Verkeer. Het betreft Infraspeed (Fluor Daniel BV, NBM Amstelland, Siemens, Deutsche Bank en ING), Zuid Rail Group (Bechtel, Amey, Hyder Investments, Ove Arup & Partners, Dura Vermeer en Nuon) en Fastrail (Alstom, Strukton, Volker Wessels Stevin, TUC Rail, ABN Amro en HSBC Investment Bank).

Op pagina 3: ‘Hoge offertes onderbouw HSL-Zuid passen in spel’.

Reageer op dit artikel