nieuws

‘Informatie bij wegwerk moet veel duidelijker’

bouwbreed Premium

Wegenbouwers en -beheerders moeten veel beter aangeven waarom bepaalde delen van wegen zijn afgezet. Op die manier kan begrip worden gekweekt onder de passerende automobilisten. Ze gaan dan langzamer rijden, wat in het belang is van de veiligheid van wegwerkers en – gebruikers.

Dit zeggen woordvoerders van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (voorheen onder meer Veilig Verkeer Nederland) en de ANWB in reactie op de wens van zowel de Verenigde Infrastructuur Aannemers in Nederland (Vianed) als de Bouwbond FNV om bij wegwerkzaamheden eerder over te gaan tot algehele afsluiting van wegen. Dat zou niet alleen de veiligheid van wegwerkers, maar ook de efficiëntie en de kwaliteit van het werk ten goede komen. In kortere tijd kan meer werk worden verricht en asfaltstroken kunnen beter op elkaar worden aangesloten. In principe tonen zowel de woordvoerders Van Tol van de ANWB als Woudenberg van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (3VO) zich voorstander van het vaker afsluiten van wegen. “We hebben er goede ervaringen mee opgedaan in onder meer Den Haag. Daar is de afsluiting van de Utrechtsebaan gedurende een week goed gecommuniceerd via de media. Gevolg was dat chaotische situaties uitbleven en de wegwerkers in korte tijd veel meer konden doen. Ook bij de A13 en de A20 werkte dat”, zegt Van Tol.

Begrip

“Maar”, vult Woudenberg aan, “het zal niet altijd kunnen. Je kunt bij voorbeeld een weg niet afsluiten als het gevolg is dat elders de veiligheid in het geding komt. In dat geval moet je wel met afzettingen werken en moet de snelheid van het passerende verkeer omlaag. De passerende automobilist is de crux. Die moet begrip hebben voor de omstandigheden. Ziet hij of zij een afzetting zonder dat er verder iets gebeurt of is aangegeven waarom de bakens er staan, dan is dat begrip er niet en is er de neiging te hard te rijden.” Zowel Woudenberg als Van Tol begrijpen niet goed waarom in Nederland niet meer aan communicatie rond wegwerkzaamheden wordt gedaan. “Je hebt tegenwoordig allerlei moderne middelen tot je beschikking, variërend van gewone borden tot pictogrammen en matrixborden. Het moet toch mogelijk zijn aan te geven waarom een automobilist de snelheid moet matigen. In Duitsland hebben ze daar veel meer een gewoonte van gemaakt. Daar geven ze bijvoorbeeld ook aan dat je na een bepaalde tijd zachter moet rijden omdat je langs een woonwijk gaat. Dat kan iedereen begrijpen.” Een betere veiligheidssituatie rond wegwerkzaamheden is volgens Woudenberg van groot belang. Jaarlijks zijn volgens hem duizend mensen betrokken bij ongevallen in de buurt van plaatsen waar aan de weg wordt gewerkt. Van hen overlijden 25 tot 30 personen en belanden er tweehonderd in het ziekenhuis. In 60 procent van de gevallen gaat het om personen die het werk uitvoeren.

Bedrijven

Woudenberg wijst erop dat ook de Wegenbouwers en de werknemers van die bedrijven zich nog niet altijd aan de veiligheidsregels houden.

Reageer op dit artikel