nieuws

Hoek van Holland winnaar met verfraaide boulevard

bouwbreed Premium

De Omgevingsarchitectuurprijs is dit jaar toegekend aan de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland. De 560 meter lange boulevard is het eerste onderdeel dat gereed is van het masterplan dat de Rotterdamse badplaats een compleet nieuw aanzien moet geven.

De boulevard langs de Nieuwe Waterweg is sinds jaar en dag geliefd om het zicht op de voorbijkomende scheepvaart. Sinds de herinrichting in 1998 door Verlaat Wegenbouw heeft de wandelroute er een zitmuur en speciaal ontworpen straatmeubilair bij, plus een aantal toeristisch- recreatieve functies. In 2001 moet benoorden de boulevard het Waterwegpark liggen, een park voor dagrecreatie. Haast heel Hoek van Holland moet binnen vijf jaar een facelift hebben ondergaan. Tot de plannen behoren onder meer de aanleg van een zwemlagune aan het zuiderstrand. De trein, waarvan het traject wordt doorgetrokken tot dicht bij de duinen, zal dan stoppen bij het nieuwe zeeplein: een plein met cafés, winkels en restaurants. De bunkers in de duinen krijgen een meer prominente plaats en langs de Strandweg worden appartementen gebouwd. De Berghaven, westwaarts, krijgt een meer openbaar karakter. Aan de tweejaarlijkse Omgevingsarchitectuurprijs is vijftigduizend gulden verbonden. De jury keek bij de toekenning van de prijs aan het team van Gemeentewerken, dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting en Gemeentewerken zowel naar het ontwerp als uitvoering, materiaalgebruik, duurzaamheid, kwaliteit en onderhoud.

Reageer op dit artikel