nieuws

Gratis huis voor ‘Bossie’ wordt niet afgebouwd

bouwbreed

De Surinaamse president Wijdenbosch wacht al maanden tevergeefs op de oplevering van zijn nieuwe huis. De bouw wordt uitgevoerd door een aannemer die zeer lucratieve opdrachten van de overheid heeft ontvangen en in ruil daarvoor gratis het huis neerzet.

Maar aangezien de betaling voor de uitvoering van de overeengekomen projecten op zich laat wachten, is de aannemer ook niet bereid is in het nieuwe onderkomen van het nog zittende staatshoofd te investeren. De Nederlandse ambassadeur Treffers kijkt vanuit zijn residentie aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo al twee jaar aan tegen een niet afgebouwde villa, aan de overzijde van de weg. De toekomstige bewoner, niemand minder dan de president van Suriname, wacht al maanden op het moment waarop hij er zijn intrek in kan nemen.

Extra geld

Weliswaar woont ‘Bossie’ momenteel in de elitewijk Geyersvlijt ook niet echt slecht, zijn nieuwe optrek scoort op veel punten aanmerkelijk hoger. Maar het staat er nog verveloos bij, terwijl tal van andere werkzaamheden ook nog niet zijn uitgevoerd. De aannemer wacht namelijk op geld. Niet van Wijdenbosch voor het huis, maar van de overheid voor tal van andere projecten die inmiddels deels zijn uitgevoerd. De aannemer dacht een forse opdrachtgever aan de haak te hebben geslagen toen hij kort na het aantreden van de regering-Wijdenbosch, eind 1996, met de overheid in zee ging. Via onderhandse gunningen sleepte hij tal van opdrachten voor bouw- en restauratieprojecten in de plaatsen Albina en Nieuw-Nickerie in de wacht. De aanneemsom die in het contract werd opgenomen bedroeg 1,5 miljoen gulden, terwijl de werkelijke kosten volgens ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken slechts 300.000 gulden zijn. Van het extra geld zou een deel worden gebruikt om het huis van Wijdenbosch te bouwen. Maar de overheid betaalt de aannemer maar mondjesmaat en steevast te laat voor de uitgevoerde werken. Die voelt er daarom weinig voor de mondelinge afspraken na te komen, waardoor ook de bouw van het huis stagneert. Overigens is de officiële lezing voor het stilleggen van de bouw dat de grond onder de woning aan het verzakken is.

Paleis

Wijdenbosch heeft opmerkelijk genoeg nooit zijn intrek genomen in het met Nederlandse hulp gerenoveerde presidentiële paleis. Dat werd eind 1998 opgeleverd, na te zijn gerestaureerd door het Surinaamse architectenbureau Tjin A Djie, met de Nederlandse architect Wim Polman als projectmonitor. Nederland stak bijna anderhalf miljoen gulden in de renovatie van het paleis, waar tot 1975 de gouverneur was gehuisvest.

Reageer op dit artikel