nieuws

Enschede vraagt bijna half miljard voor wederopbouw

bouwbreed

In een brief aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken vraagt de gemeente Enschede 490 miljoen gulden voor de wederopbouw van de rampwijk. De schade als gevolg van de vuurwerkramp op 13 mei beloopt ten minste een miljard gulden.

De overheid kende Enschede vorig jaar een bedrag van dertig miljoen gulden toe aan ISV-subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing), gericht op de nieuwbouwwijk Groot Roombeek. De wijk sluit aan op de deels weggevaagde woonwijk in het rampgebied van Noord-Enschede. In een brief aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken stelt Enschede een veelvoud van dit bedrag nodig te hebben. De wederopbouw van het rampgebied, inclusief de inpassing van Groot Roombeek, vergt honderden miljoenen meer. Dit extra geld zal naar alle waarschijnlijkheid niet uit het ISV-budget komen. Volgens een voorlopige schatting bedraagt de schade die direct is gerelateerd aan de vuurwerkramp, ten minste een miljard gulden. De materiële schade aan bedrijven beloopt ruim een half miljard. Burgers en woningbouwcorporaties lijden een schade van drie miljoen gulden. De gemeente heeft haar kosten aan eigendommen en infrastructuur voorlopig geschat op ruim twee miljoen. Maar de werkelijke schade kan pas in een later stadium worden bepaald. Na het zomerreces (28 augustus) staat de wederopbouw van Enschede hoog op de politieke agenda.

Grolsch

De positief verlopen gesprekken tussen de gemeente en Grolsch – om de brouwerij twee jaar eerder dan de bedoeling was naar Boekelo te verhuizen – zijn verijdeld door de Raad van State. De bestuursrechter geeft geen toestemming voor de bouw van een nieuwe brouwerij in Boekelo, omdat nieuwbouw in strijd is met de agrarische en recreatieve functies van het gebied. De provincie Overijssel had nooit een vergunning voor de nieuwbouw mogen afgeven, stelt het college. De Grolsch-brouwerij heeft aangekondigd tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De brouwer schat dat door de beslissing van de rechter het bouwen van een nieuwe brouwerij, ongeacht de locatie, minstens twee jaar vertraging oploopt. Als blijkt dat de raad zijn oordeel niet wil herzien, gaat Grolsch op zoek naar een andere locatie. Enschede zal met de wederopbouw van de rampwijk zeker tot 2005 niet om de brouwer heen kunnen.

Brandweer

De brandweer van Enschede wist vanaf de allereerste melding dat het om een brand in een vuurwerkopslagplaats ging. Dit blijkt uit een schriftelijke samenvatting van de geluidsbanden van de alarmcentrale. Radio 1 Journaal heeft beslag op de banden weten te leggen. De brandweer en politie wisten dus dat er meer aan de hand was dan een gewone buitenbrand, meldt Radio 1. De geluidsbanden zijn in beslag genomen voor het justitieel onderzoek. Om twee minuten over drie kwam bij de brandweer de eerste melding binnen van een omwonende. “De vuurwerkhandel staat in brand.” Op de achtergrond van het gesprek zijn explosies te horen. Er volgen meer meldingen van brand en ontploffingen. Eén minuut na de eerste melding alarmeren de sectie Oost en hoofdpost: “Betreft vuurwerkfabriek”. Drie minuten later wordt met groot materieel uitgerukt. Vijf minuten na de eerste brandmelding, richt de brandweer een voorwaarschuwing naar de ambulancedienst. Zesendertig minuten worden veel ambulances opgeroepen in verband met tien tot twintig gewonden. Later schakelt de hulpverlening over op een ander kanaal, waarvan geen geluidsbanden zijn opgenomen.

Reageer op dit artikel