nieuws

Efficiënte verificatie van doorstroommeters

bouwbreed

De nieuwe Magflo-Verificator van Danfoss is een meetinstrument dat een accuraat beeld geeft van de opgetreden veranderingen in een doorstroommeter, zonder dat deze stilgelegd behoeft te worden.

De prijs van leidingwater is de afgelopen jaren enorm gestegen. Daarom is, niet alleen bij de autoriteiten die de watertoevoer bewaken, maar ook bij consumentenorganisaties, een toegenomen vraag waarneembaar naar nauwkeurige, waarheidsgetrouwe metingen van het waterverbruik. Betrouwbare metingen vereisen een frequente kaliberatie van de doorstroommeters. Het feit dat de meters hiervoor moeten worden uitgeschakeld en soms zelfs naar een testfaciliteit overgebracht moeten worden, maakt dit een kostbare operatie. De bedrijfstak is daarom op zoek naar meetapparatuur die in staat is de doorstroommeters te controleren terwijl ze in werking zijn. Een beschikbare oplossing voor dit probleem is het gebruik van een simulator. Een nadeel dat daaraan kleeft is echter dat een simulator alleen de signaalomvormer test. De Sensorbuis blijft buiten beschouwing. De Magflo-verificator biedt hier uitkomst. De testroutines van de nieuwe verificator omvatten de isolatie van het gehele meetsysteem, inclusief de bekabeling. Bovendien beproeven ze de magnetische werking van de sensor en controleren ze de versterking, de lineariteit en het nulpunt van de signaalomvormer. Ook de analoge en digitale uitgangen worden getoetst. De Magflo-Verificator is een gebruiksvriendelijk, op zichzelf staand apparaat dat niet op een laptop of een extra voeding aangesloten hoeft te worden. Met een geheugen met een capaciteit van twintig metingen, die op een PC kunnen worden gedownload en als volledig testrapport kunnen worden uitgedraaid, hoeven geen gegevens meer ‘in het veld’ te worden geëvalueerd. In geval van afwijkingen wordt de gebruiker wel direct ter plekke geïnformeerd.

Danfoss BV, Schiedam, (010) 4278551.

Reageer op dit artikel