nieuws

Eerste stuk Drentse beek terug in historische staat

bouwbreed

De eerste fase van het terugbrengen in de oorspronkelijke, historische staat van het stroomgebied van de Drentse beek Oude Diep, is afgerond. In opdracht van de stichting Het Drentse Landschap zorgde Aannemer Hulzebosch Grondwerken uit Beilen zorgde in de buurt van het Drijber voor houtwallen, poelen en weiden bij de beek. De oude loop is hierbij hersteld.

Het werk nam enkele maanden in beslag en kostte drie ton.

Het Oude Diep stroomt ruigweg van Westerbork naar Hoogeveen, een afstand van zo’n dertig kilometer. Omstreeks de jaren zestig werd de beek gekanaliseerd ten behoeve van de ontwatering van landbouwgronden. Het Drentse Landschap wil de natuurlijke loop weer herstellen, inclusief vegetatie, ‘om landbouw, natuur en economie een nieuwe impuls te geven’. De stichting wordt daarbij gesteund door de gemeenten Midden Drenthe, Hoogeveen en De Wolden, waterschap Reest & Wieden, Essent Milieu (VAM), de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) en de provincie. De afgelopen jaren kocht Het Drentse Landschap 35 hectare grond voor de eerste fase van het natuurontwikkelingsproject, dat de naam Zuidmaten meekreeg. Het traject dat nu in de oorspronkelijke staat is teruggebracht, meet drie kilometer. De komende tijd richten de partijen zich op de aankoop van de gronden die nodig zijn om het volgende deel van het Oude Diep in oude staat terug te brengen. De verwachting is dat fase twee op z’n vroegst over twee jaar van start gaat. De totaalkosten van het project zijn begroot op 20 tot 25 miljoen gulden.

Reageer op dit artikel