nieuws

Eerste fase aanpak Dam van start

bouwbreed Premium

De eerste fase van de herinrichting van de Dam in Amsterdam gaat 14 augustus van start. Die eerste fase komt vooral neer op het opheffen van de huidige rijbaan in de Mozes & Aäronstraat, het straatje tussen Paleis en Nieuwe Kerk. Autoverkeer dat vanaf het Rokin via de Dam naar het westen wil, moet in de toekomst via de Paleisstraat rijden. In dat eenrichtingsstraatje vervalt de huidige oostwaartse rijrichting.

De omkering van de rijrichting in de Paleisstraat en het voor autoverkeer afsluiten van de Mozes en Aäronstraat zijn noodzakelijk in verband met de geplande veranderingen in de verkeerssituatie op de Dam zelf. Ook het tussen de straten gelegen stukje van de Nieuwezijds Voorburgwal wordt in opdracht van de Dienst Binnenstad opgebroken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het aannemerstrio KWS, Seignette en Van der Steen. Het karwei moet begin oktober zijn afgerond. Uiteraard verandert ook aan de officiële voorkant van het Paleis de verkeerssituatie. Om misverstanden te voorkomen: dat is niet aan de Damzijde maar aan de kant van Nieuwe Zijdsvoorburgwal. De bestaande verkeerslichteninstallatie daar wordt geheel vernieuwd, een deel van het trottoir verdwijnt voor de aanleg van een fietspad en twee lichtmasten schuiven dichter naar het Paleis.

Kabels en leidingen

De Dienst Binnenstad past meteen ook de ondergrondse infrastructuur aan. Voornaamste verandering op dat gebied is het aanbrengen van de bijzonder uitgebreide bekabeling voor de nieuwe verkeerslichten onder de voetpaden. Ook voor diverse telecommunicatiebedrijven moeten allerlei nieuwe kabels de grond in. De aannemers zullen ’s nachts de benodigde mantelbuizen aanbrengen.Tenslotte zijn er nog wat kleine aanpassingen nodig aan de water- en gasleidingen ter plekke. Gedurende de werkzaamheden zijn Paleisstraat, Mozes en Aäronstraat en het betrokken deel van de Nieuwzijds gesloten voor autoverkeer. Fietsen blijft wel mogelijk. De tweede fase van de herinrichting van de Dam gaat begin november van start, na de traditionele kermis. Dan wordt de verkeerssituatie op de Dam zelf aangepakt. Nederlands bekendste plein krijgt dan ook een geheel nieuwe sierbestrating. De voegen tussen de huidige keitjes zijn vrijwel overal uitgesleten en ontelbare stenen liggen grijpklaar voor geïnteresseerde toeristen en hooligans. Belangrijkste veroorzakers zijn bovengenoemde kermis en de dagelijkse schoonmaakbeurt met hogedrukspuiten en gemotoriseerde, stalen reinigingsborstels. Deze schoonmaakbeurten zijn onmisbaar gezien de 250.000 voetgangers die de Dam iedere dag kruisen. Wat dat betekent op zwerfvuilgebied is elke ochtend te zien, vóór de gemeentereiniging aan de slag gaat.

Dodenherdenking

Die tweede fase van de herinrichting moet 3 mei zijn afgerond, vlak vóór de jaarlijkse Dodenherdenking bij het inmiddels gerestaureerde Monument op de Dam. Het Ingenieursbureau Amsterdam, dat in opdracht van de Dienst Binnenstad het project begeleidt, betwijfelt of die precieze datum wordt gehaald. Vooral omdat er midden in het project een winterperiode met onvoorspelbare weersomstandigheden valt. Wat betreft het middendeel zit het waarschijnlijk wel snor, maar de afwerking langs de zijkanten zou wel eens tot na die plechtigheid kunnen duren.

Reageer op dit artikel