nieuws

Dunnere toplaag met optimale verdichting

bouwbreed Premium

Een klein beetje angst was er misschien wel dat het mis zou gaan, maar het vertrouwen in de goede afloop overheerste bij Heijmans Infrastructuur & Milieu in Mariaheide, bij Veghel.

Op de werf van dochter Van Lee werd gisteren een proefvak van honderd meter aangelegd van tweelaags zoab in één werkgang. Het vertrouwen werd niet beschaamd, zonder enig probleem legde het bedrijf de deklaag met een speciaal aangepaste machine neer. Hoewel de wegenbouwers ruim de tijd namen om de dikte van met name de fijne toplaag te variëren en zo proefondervindelijk vast te stellen wat het optimum is, werd het proefvak in hoog tempo gerealiseerd. Tijdwinst is dan ook één van de doelstellingen om de nieuwe methode te ontwikkelen, naast het zo dun mogelijk houden van de toplaag en het vasthouden van de warmte. Hierdoor kan het mengsel beter worden verdicht en wordt ook de aansluiting op al afgekoelde lagen beter.

Juichverhaal

“Het klinkt een beetje als een juichverhaal”, zegt G.G. Bockhove van de afdeling Research & Development van Heijmans Infrastructuur en & Milieu een beetje verontschuldigend, “maar het is echt een geweldig product en we vinden nog steeds nieuwe mogelijkheden.” Moeiteloos somt hij de voordelen op van het tweelaagse zoab in het algemeen en het in één werkgang aanbrengen hiervan in het bijzonder. Doordat bij het in één werkgang aanbrengen van de twee lagen de toplaag zeer dun is, wordt het bovendien ook prijstechnisch interessant hieraan extra hoge eisen te stellen. Onder meer gaat het daarbij om samenstelling, stroefheid, polijstweerstand en vorm van de steenslag. Ook verwacht Bockhove dat het civieltechnische gedrag kan worden verbeterd, zoals minder verstopping en een sterker zelfreinigend vermogen.

Extra afwerkbalk

Voor de proef is een conventionele asfaltspreidmachine zodanig aangepast dat twee verschillende mengsels los van elkaar kunnen worden ingevoerd, gespreid en verdicht. Hiervoor is achter de machine een extra afwerkbalk geplaatst met een geïsoleerde container. Het grove materiaal voor de onderlaag wordt op de normale manier vanuit een vrachtwagen voor de spreidmachine ingevoerd en gespreid en verdicht. Het fijne materiaal voor de toplaag komt uit een wagen naast de spreidmachine en wordt aan de achterkant in de speciale container gestort. Vandaaruit gaat het naar de tweede afwerkbalk. Geprobeerd is de machine zo compact en wendbaar mogelijk te maken, omdat veel tweelaags zoab in steden wordt toegepast.

Bovenop

Bij het normale tweelaagse asfalt, waarbij de onderste laag eerst moet afkoelen voor de toplaag wordt aangebracht, moet de wals ongeveer bovenop de spreidmachine zitten om de laag te verdichten voor deze is afgekoeld. Bij het in één laag aanbrengen kan de machinist “nog wel even een boterham tussendoor eten”. Volgens Bockhove is de tijdwinst die met de nieuwe methode valt te behalen vooral interessant voor het onderhoud aan rijkswegen. Hierbij wil Rijkswaterstaat vaak in één nacht de oude toplaag wegfrezen en de nieuwe aanbrengen. Bij tweelaags zoab op de oude manier zou maar een zeer beperkt wegvak op die manier kunnen worden gerealiseerd. Met de nieuwe methode is er in principe geen verschil meer met het ‘normale’ zoab. De asfaltspreidmachine in actie, met achterop de extra afwerkbalk voor de toplaag.

Reageer op dit artikel